Experter om demokrati och val

Här hittar du forskare som kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden inom regional-, nationell- och europeisk politik.

Demokrati och deltagande

Erik Lundberg kan svara på frågor som rör i vilken mån och på vilket sätt ett demokratiskt utanförskap finns i Sverige.

Utanförskapet blir tydligast i de allmänna valen

Unga känner sig inte inkluderade i samhället
 

Erik Lundberg
Universitetslektor statsvetenskap

 

Kjetil Duvold kan svara på frågor om demokratiutveckling och medborgarnas demokratistöd.

Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap

 


Falska nyheter och källkritik

Marit Nybelius Stub
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap

 


Kommun- och regionpolitik i Dalarna

Ulf Hansson
Universitetslektor statsvetenskap

Så går valet till, Ulf svarar på frågor i serien "Forskare svarar"


Politiska partier och politisk kultur

Kjetil Duvold kan svara på frågor om sociala skillnader, populism och nationalism.

Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap

 


Regeringsbildning och politiska institutioner 

Jenny Åberg
Universitetslektor statsvetenskap
Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap

Så går valet till, Thomas svarar på frågor i serien "Forskare svarar"


Ungdomar och civilsamhälle

Erik Lundberg kan svara på frågor om vilken roll civilsamhället har för demokratin. Exempelvis betydelsen av civilsamhällets engagemang för utvecklingen av ungas sociala tillit och tolerans, hur civilsamhällets deltagande påverkar utformningen av svensk politik eller hur civilsamhället bemöter våldsbejakade extremism på lokalpolitisk nivå.

Erik Lundberg
Universitetslektor statsvetenskap

Unga: Nej till rösträtt för 16-åringar

Unga känner sig inte inkluderade i samhället

Ungdomars valdeltagande, Ali svarar på frågor i serien "Forskare svarar"


Valfrågor

Folkhälsa och idrott

Professor idrottsfysiologi

 


Skolan

Madeleine Michaelsson kan svara på frågor om hur skolan är organiserad och styrs. Till exempel om hur skolsystemet har utvecklats, friskolereformen, betyg i årskurs 4, skolsegregation, lärarutbildningen och flyktingmottagande i skolan. 

Studie om ADHD-diagnos väcker frågor

Madeleine Michaëlsson
Universitetslektor pedagogiskt arbete

 


Sjukvård

Anna Ehrenberg kan svara på frågor om kompetensförsörjning till hälso- och sjukvården.

Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad

Kerstin Erlandsson kan svara på frågor om förlossningsvården och barnmorskor.

Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

 


Äldreomsorg

Lena Dahlberg
Professor socialt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: