Så går valet till

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun. I "Forskare svarar" reder våra experter ut frågor om svensk politik, demokrati, val och politisk historia.

Hur bildas regeringen?

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap svarar: När valet har genomförts är det talmannens uppgift att vända sig till den person i riksdagen som den tror kan bli regeringsbildare. Talmannen undersöker förutsättningar för att bilda regering. Sedan röstar riksdagen om kandidaten kan bli godkänd som statsminister. 

Varför tog det 129 dagar att bilda regering efter valet 2018?

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap svarar: Det var väldigt jämt i riksdagsvalet år 2018 med oklara majoritetsförhållanden som följd. Det blev långdragna förhandlingar. Regeringen kunde till sist bildas efter att två nyckelpartier beslutade att släppa fram regeringen.

Vad är ett parlamentariskt styrelseskick?

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap svarar: I Sverige har vi ett parlamentariskt styrelseskick som innebär att väljarna utser sitt parlament, det vill säga riksdagen. Riksdagen har sedan i uppdrag att forma regeringen. Det skiljer sig från presidentiella system, som till exempel i USA, där väljarna röstar både på sitt parlament och sin president. Det är sedan presidenten som får i uppdrag att forma regeringen.  

Vad är det vi röstar till på valdagen? Och vem beslutar om vad?

Ulf Hansson, lektor i statsvetenskap svarar: Inför valet sätts ofta fokus på valet till riksdagen. Men under valdagen är det tre val:

  • Kommunfullmäktige, som fattar beslut om skola, omsorg och det vi stöter på i det vardagliga livet
  • Regionfullmäktige, som fattar beslut om hälso- och sjukvården i länet. 
  • Riksdag, som är den högsta lagstiftande församlingen i Sverige. 

Vad är personval?

Ulf Hansson, lektor i statsvetenskap svarar: Fram till slutet på 1990-talet var det partierna som valde vilka personer som skulle finnas högst på listan. Sedan dess kan varje röstdeltagare påverka ordningen i den listan genom att kryssa för en kandidat. 

Senast granskad: