Svenska partier

Sverige har proportionellt valsystem med grundtanken att mandatfördelningen i riksdagen ska spegla valresultatet i så hög grad som möjligt.

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun. I "Forskare svarar" reder våra experter ut frågor om svensk politik, demokrati, val och politisk historia.

Varför finns det så många partier i Sveriges riksdag?

Mats Öhlén, lektor i statsvetetenskap svarar: Det ska finnas möjlighet även för mindre partier att ta plats i Sverige och det skiljer sig från så kallade majoritära valsystem, som finns i exempelvis i USA och Storbritannien. Dessa länder har system som gör det svårt för mindre partier att hävda sig och har mer av tvåpartisystem (Demokrater och Republikaner i USA och Labour Party och Konservativa partiet, även kallat Tories, i Storbritannien).

Hur ser Sveriges partisystem ut idag?

Mats Öhlén, lektor i statsvetetenskap svarar: Historiskt sett har Sverige haft ett stabilt partisystem och varit känt för den så kallade nordiska fempartimodellen, med två partier till vänster och tre partier till höger. De fem partierna var dominerande mellan 1930- och 1990-talen.

På senare år har nya partier tillkommit och nu finns det åtta partier. Det har lett till ett mindre stabilt partisystem, eftersom det inte längre finns klara blockbildningar mellan vänster och höger, samt att väljare inte längre är lika lojala och tenderar att byta parti oftare.

Vad är fyraprocentsspärren?

Ulf Hansson, lektor i statsvetenskap svarar: För att få en plats och möjlighet att vara med och påverka i riksdagen måste varje enskilt parti som är med i riksdagen ha fått över 4 procent av rösterna. I valet till regionfullmäktige är spärren 3 procent och i kommunfullmäktige 2 procent.

Senast granskad: