Experter om EU

Våra forskare kan förklara och kommentera frågor kopplade till EU:s politiska system och organisation, samt hur kriget i Ukraina påverkar EU-politiken.

EU:s politiska system

Om hur EU fungerar, till exempel om EU:s politiska system, hur valet till Europaparlament går till och hur EU-medlemskapet påverkar Sverige.

Mats Öhlén
Universitetslektor statsvetenskap

 


Kriget i Ukraina och EU:s relationer i Östeuropa

EU:s relationer till länder i Östeuropa som ännu inte är medlemmar i unionen och frågor kopplade till EU:s stöd till Ukraina och dess sanktioner mot Ryssland. 


Politiska partier och politisk kultur

Politiska partier och partigrupper i Europaparlamentet, samt hur de svenska partierna förhåller sig till EU.

EU:s påverkan på valet i Sverige, Mats svarar på frågor i serien "Forskare svarar"

Mats Öhlén
Universitetslektor statsvetenskap

 


Europeiska länder 

Partier och partisystem i ett antal europeiska länder, om väljarflykt och populismens framväxt.  

Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap

 


Minoriteter i EU

EU:s minoriteter och minoritetspolitik samt hur det påverkar valet, inklusive separatist och autonomisträvanden. Särskilt med fokus på Öst- och Centraleuropa.

Anders Blomqvist
Universitetslektor historia
Senast granskad: