Experter om EU

Våra forskare kan förklara och kommentera frågor kopplade till EU:s politiska system och organisation, samt hur kriget i Ukraina påverkar EU-politiken.

Kriget i Ukraina och EU:s relationer i Östeuropa

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap och Kjetil Duvold, docent i statsvetenskap, kan svara på frågor om EU:s relationer till länder i Östeuropa som ännu inte är medlemmar i unionen och frågor kopplade till EU:s stöd till Ukraina och dess sanktioner mot Ryssland.

 


Europeiska länder

Kjetil Duvold, docent i statsvetenskap, kan svara på frågor om partier och partisystem i ett antal europeiska länder, om väljarflykt och populismens framväxt.  

Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap

 

Anders Blomqvist, lektor i historia, kan svara på frågor om Ungern, EU:s minoriteter och minoritetspolitik. Han har ett särskilt med fokus på Öst- och Centraleuropa.

Anders Blomqvist
Universitetslektor historia

 


Miljö och transport

Lena Nerhagen, lektor i nationalekonomi, kan svara på frågor om EU:s arbete inom miljö och transport, samt hur det påverkar Sveriges lagstiftning. 

Lena Nerhagen
Universitetslektor nationalekonomi

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: