Thomas Sedelius

Personlig presentation av Thomas Sedelius

Professor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag ägnar mig framförallt åt politiska institutioner kopplat till demokrati och demokratisering. Inte minst har jag intresserat mig för den politiska utvecklingen i Central- och Östeuropa med tonvikt på presidentmakt och demokratins utmaningar. Har haft ett flertal akademiska förtroendeuppdrag. 

Utskott och kommittéer

Ledamot i Anställningsförslagsutskottet

Bakgrund

Nuvarande anställning

2023-pågående: Projektforskare i statsvetenskap, Södertörns högskola, 50 %

2018-pågående: Professor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna 

Akademisk examen och docentur

2012: Docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

2006: Fil dr. i statskunskap, Örebro universitet

2000: Pol mag. i statskunskap, Örebro universitet

Tidigare anställningar

2010-2018: Universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

2009-2010: Postdok i statskunskap, Örebro universitet

2006-2010: Vikarierande lektor i statskunskap, Örebro universitet

2000-2006: Doktorand i statskunskap, Örebro universitet

Gästforskarvistelser

2018/11: Gästforskare, Karlsuniversitetet, Prag

2017/05: Gästforskare, Universitetet i Bergen 

Undervisning

Undervisning

Jämförande politik, internationella relationer, samhällsvetenskapliga metoder, demokratisering, politiska system, uppsatshandledning på grund- och avancerad nivå, doktorandhandledning. Ca 7500 klocktimmars undervisning på olika nivåer och inom olika teman.

Doktorandhandledning

Maarika Kujanen, Tammerfors universitet (bitr handledare, 2020-)

Veronica De Majo, Örebro universitet (bitr handledare, 2012-) 

Jenny Åberg, Örebro universitet (huvudhandledare, fil dr 2020) 

Eva Hämberg, Örebro universitet (huvudhandledare, fil dr 2017) 

Erik Lundberg, Örebro universitet (bitr handledare, fil dr 2014)

 

Kursansvar

Forskning

Forskningsintressen

Jämförande politik, politiska institutioner, demokratisering, presidentsystem, verkställande makt, Central- och Östeuropa, Ukraina, politiska partier mm.  

Större forskningsanslag och utmärkelser

2023-2026: Östersjöstiftelsen: "Semi-Presidential Shifts in the Shadow of Russia: Executive Power and Party Behavior in Armenia, Georgia, and Ukarine" (Projektledare)

2020-2024: Finlands Akademi: "Taming the Presidents? Exploring the Links between Presidential Activism, Policy-Making Capacity and Regime Legitimacy" (Medsökande)     

2015: East European Politics (EEP) Prize (Bästa artikel i EEP 2013)

2014-2018: Vetenskapsrådet (VR): “Semi-Presidentialism and Governability in Transitional Regimes” (Projektledare)

2012-2015: Forte: ”Social tillsyn i teori och praktik” (Medsökande)

2006-2010: VR: “The Dynamics of Hybrid Regimes” (Medsökande)

Andra akademiska och publika aktiviteter, urval

2022/03/22: Rundabordssamtal om politik och demokrati i Ukraina, SVT, Utrikesbyrån 

2021-pågående: Ordförande i the ECPR Standing Group on Presidential Politics

2020-2021: Forskningsledare för forskningsprofilen Interkulturella studier, Högskolan Dalarna

2020-2023: Ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse

2019-2021: Vice ordförande, Forskarutbildningsnämnden, Högskolan Dalarna

2018-2019: Expertutredare för International IDEA och the Center for Constitutional Transitions, Berkely Univ. Slutrapport: Choudhry, S., Sedelius, T. & Kyrychenko, J. 2018. “Semi-Presidentialism and Inclusive Government in Ukraine: Reflections for Constitutional Reform”. Stockholm: International IDEA and Kyiv: Centre of Policy and Legal Reform

2017-2019: Ämnesföreträdare i statsvetenskap, Högskolan Dalarna 

2014-15: Dekan, Högskolan Dalarna

Forskningsprojekt

Publikationer