Experter om energi

Vid Högskolan Dalarna bedrivs bred forskning inom energiområdet. Här hittar du experter som kan svara på frågor om bland annat energiomställning/energieffektivisering, energisystem och förnybar energi.

Energissystem

Chris Bales, professor i energiteknik, forskar om energi- och klimatomställningen i flera forskningsprojekt. Chris kan svara på frågor om olika energisystem, exempelvis om soldriven fjärrvärme, integrering av solenergi i bostäders energisystem.

Chris Bales
Professor energiteknik

 


Mats Rönnelid, professor i energiteknik, har forskat om energirelaterade frågor i mer än 20 år. Mats kan svara på frågor som rör energisystem, energi- och klimatomställningen, hållbart byggande och boende samt högskolans forskning och utbildning inom energiområdet.

Mats Rönnelid
Professor energiteknik

 


Pei Huang, biträdande universitetslektor i energiteknik, forskar inom förnybar energi och energieffektivitet. Pei kan svara på frågor om bland annat elektromobilitet, energidelning, elfordon, energieffektivitet i byggnader, HVAC-system, osäkerhet och maskin lärandeapplikation i energisystem.

Utbyggnad av solceller och laddning av elbilar leder till överbelastning på elnätet

Pei Huang
Biträdande universitetslektor

 


Regionala energisystem

Malin Karlsson, projektledare, arbetar med olika samverkansprojekt kopplat till näringslivet med utgångspunkt i energibranschen. Malin har processlett det regionala arbete med att ta fram en färdplan för utveckla nya arbetsformer för att förverkliga energiomställningen i Dalarna.

Färdplan – så klarar vi framtidens energibehov - Högskolan Dalarna (du.se)

 


Solenergi

Chris Bales, professor i energiteknik, kan svara på frågor som rör expansionen av solenergi i det svenska elnätet och vilken kompetens som krävs för samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Exempelvis utvecklingen av byggnadsintegrerade produkter och förfabricerade lösningar för den svenska och internationella marknaden, samt hur man integrerar solenergi i de lokala energisystemen.

Chris Bales
Professor energiteknik

 


Frank Fiedler, universitetslektor i energi och miljöteknik, kan svara på frågor om solelsystem, solelkomponenter och energilagring. Frank forskar om potentialen för solenergi för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat-och miljöpåverkan och har bland annat analyserat lönsamheten av nätanslutna solcellsbatterilösningar för fritidshus.   

Frank Fiedler
Universitetslektor energi och miljöteknik

 


Mats Rönnelid, professor i energiteknik, kan svara på frågor om solceller och olika solenergisystem samt tekniska ändamålsenliga lösningar som passar för nordliga klimat. Mats har utvecklat metoder för att analysera solstrålningens fördelning över himlen för att bättre förstå hur solstrålar påverkar material, exempelvis glasets egenskaper i fönster som ska monteras i byggnationer.

Mats Rönnelid
Professor energiteknik

 


Energieffektivt byggande

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik, forskar på energieffektivisering av bostäder och kan svara på byggtekniska frågor. Ungefär 40 procent av all vår energianvändning i samhället går till bostäder. Det finns en stor potential att renovera för att spara energi och motverka global uppvärmning, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg hur inneklimatet påverkas av förändringar. Jonn Ares stora intresse är renoveringsmetoder som utöver energibesparingar kan bidra till ett mer hälsosamt inomhusklimat – där vi undviker fuktproblem, stillastående luft och faktiskt mår och presterar bättre. 

Jonn Are Myhren
Universitetslektor byggteknik

 


Xingxing Zhang, professor i energiteknik, forskar kring energipositiva stadsdelar, som strävar att nå en överskottsproduktion av förnybar energi. Han har utvecklat digitala modeller som kan förutsäga energibehovet i ett område och för att hitta det bästa stället att installera solpaneler på.

Positiv energibalans i stadsdelar – viktigt för klimatneutrala städer

Xingxing Zhang
Professor energiteknik

 


Energiinnovation och entreprenörskap 

Carin Nordström, universitetslektor i företagsekonomi, forskar och undervisar i entreprenörskap med fokus på förutsättningar, regional utveckling och tillväxt, affärsplanering, ledarskap och grupprocesser, affärsmodeller samt innovation. Carin arbetar med att stärka kontakten mellan studenter och näringsliv, bland annat som mentor och en av hjärnorna bakom idétävlingen Dalarna 24h Innovation Challenge 2023. 

Dalarna 24h Innovation Challenge 2023

Carin Nordström
Universitetslektor företagsekonomi

 


Jämställdhet i energibranschen

Malin Karlsson, projektledare, kan svara på frågor om förstudien som den regionala utvecklingen för en mer jämställd energibransch i Dalarna. Studien görs i samarbete med Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Region Dalarna och Genusakademin vid Karlstad Universitet.  

Jämställdhetsintegrering i Dalarnas näringsliv - Högskolan Dalarna (du.se)

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: