Carin Nordström

Personlig presentation av Carin Nordström

Universitetslektor företagsekonomi
Entreprenörskap Institutionen för information och teknik

Jag undervisar främst på distansprogrammet entreprenöriellt företagande. Jag är aktiv i ett projekt kring effektmätning samt är involverad i Energi Kompetens Center (EKC) samt Future Proof Cities-forskarskola. Jag är även ämnesföreträdare för Entreprenörskap och innovationsteknik. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har en doktorsexamen i Företagsekonomi med inriktning entreprenörskap från Mittuniversitetet (2015), som studerade kombinatörer (personer som kombinerar en anställning med eget företag). 


Jag en lång arbetslivserfarenhet med fokus på IT, webb och marknadsföring. 


Under 2019 spelade Dalakraft in ”Upplev den okända dalakraften”, samt en julkalender där jag presenterade min forskning. Jag har även varit med och tagit fram boken ”Working with Swedes”.

Undervisning

Jag undervisar framförallt i programmet Entreprenöriellt företagande (distans), med fokus på förutsättningar, regional utveckling och tillväxt, affärsplanering, ledarskap och grupprocesser samt Innovation. Jag undervisar även i ändra ämnen kring entreprenörskap. 

Jag handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Kursansvar

Forskning

Ämnet entreprenörskap är väldigt tvärvetenskapligt vilket gör att min forskning spänner över stora områden och ämnen. Inriktningen är inom kombinatörer, entreprenörer, lokal matproduktion, effektmätning, regional utveckling, tillväxt, Last-Mile-Logicistics (LML), affärsmodeller, samt Private-Public-Partnership (PPP).

Forskningsprojekt

Publikationer