Experter inom omsorg och sjukvård

Experter inom omvårdnad, förlossningsvård, socialt arbete, idrotts- och hälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Kompetensförsörjning till hälso- och sjukvården

Anna Ehrenberg kan svara på frågor om kompetensförsörjning till hälso- och sjukvården.

Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad

 


Förlossningsvård och barnmorskor

Kerstin Erlandsson kan svara på frågor om förlossningsvården och barnmorskor. Till exempel om graviditet, förlossning, postpartumvård, nyföddhetsvård, genus, LBTQ perspektiv, samkönat föräldraskap, preventivmedel, abortvård, förlossningsrädsla och fosterrörelser - i Sverige och globalt. 

Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

 


Äldreomsorg

Lena Dahlberg kan svar på frågor som rör äldre personers levnadsvillkor. Hennes primära forskningsområden handlar om ensamhet, social exkludering och informell omsorg.

Lena Dahlberg
Professor socialt arbete

 


Äldre personer och personer med demenssjukdom

Anna Swall är specialiserad inom vård av äldre personer med demenssjukdom och vård av äldre personer. Hennes expertområden är personcentrerad vård inom vård och omsorg för dessa personer. Anna är programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning vård av äldre på Högskolan Dalarna.

Anna Swall
Universitetslektor omvårdnad

 


Välfärdsteknik

Johan Borg kan svara på frågor om assisterande teknik, inklusive välfärdsteknik, hjälpmedel, e-hälsa, anpassningar och tillgänglighet. 

Johan Borg
Universitetslektor medicinsk vetenskap

 


Smärta och rehabilitering

Linda Vixner kan svara på frågor om långvarig smärta (kronisk smärta) som är ett stort folkhälsoproblem och medför personligt lidande och enorma kostnader för samhället. Hon bedriver forskning med målet att förbättra rehabilitering för personer med långvarig smärta genom personlig anpassning av träning och fysisk aktivitet.

Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap

 


Hälsa och träning 

Michail Tonkonogi kan svara på frågor kopplade till hälsa och träning i livets olika skeenden, till exempel barn, gravida och äldre. Han forskar även om en judoinspirerad fallträning för att minska risken att skada sig. 

Professor idrottsfysiologi
Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: