Kerstin Erlandsson

Personlig presentation av Kerstin Erlandsson

Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Avdelningen för SRPH Institutionen för hälsa och välfärd
Avdelningsledare
Avdelningen för SRPH Institutionen för hälsa och välfärd

Som forskare, lektor, barnmorska och primärvårdssjuksköterska med erfarenhet av sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa (SRPH) och personers rättigheter i ett livscykelperspektiv, i både låg och höginkomstkontext, har jag bidragit till ämnets utveckling.

 

Andra profilsidor

Råd

Rådet för hållbar utveckling
Institutionsledningsråd IHOV

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Bakgrund

Jag samarbetar i projekt med forskare från andra universitet som syftar till att bygga barnmorskeprofession i Indian och Bangladesh samt bygga kapacitet hos östafrikanska ledare i användning av barnmorskeledd vård. Jag utbildar och handleder doktorander vid universitetet i Etiopien i samarbete med Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola där jag även har doktorander. 

Undervisning

Vi har en global profil inom ämnet Sexuell Reproduktiv Perinatal Hälsa. Tillsammans med mina kollegor och studenter spelar jag en viktig roll i att öka kapaciteten för sjuksköterske- och barnmorskelärare i Sydostasien, Östafrika, Västafrika och i Sverige. För våra insatser i Bangladesh har vi fått ett samverkanspris från Högskolan Dalarna, vilket gynnar studenterna i ämnet.

 

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Min forskning handlar om Sexuell, Reproduktiv och Perinatal Hälsa (SRPH) och om rollen som barnmorskor har i genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. Jag vill tillsammans med kollegor producera forskning som kan inspirera till förbättringar av den barnmorskeledda vården i Sverige och i andra länder. Som professor i ämnet vill jag fortsätta utveckla ämnet genom forskning för undervisning som värnar den sexuella reproduktiva hälsan vi uppnått i Sverige och rustar barnmorskor för att tillhandahålla god vård inom barnmorskans ämnesområde.

Forskningsprojekt

Publikationer