Personlig presentation av Michail Tonkonogi

Professor idrottsfysiologi
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer