Personlig presentation av Michail Tonkonogi

Professor idrottsfysiologi
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer