Lena Dahlberg

Personlig presentation av Lena Dahlberg

Universitetslektor socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd
Docent
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Andra profilsidor

Nämnder

Ledamot i Forskarutbildningsnämnden

Bakgrund

Jag är docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna samt senior forskare på Aging Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Mina primära forskningsområden är social exkludering, ensamhet och informell omsorg med fokus på äldre personer.

Tidigare har jag arbetat vid Stockholms läns Äldrecentrum (1994-1995), Dalarnas forskningsråd (1995-2004, 2009-2012) och Sheffield Hallam University, England (2004-2009). År 2004 disputerade jag vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 

Jag är handledare till följande doktorander: Mahwish Naseer, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet (huvudhandledare, 2017-), Ann-Christine Persson, Karolinska Institutet (bihandledare, 2018-), Marcus Falk Johansson, Dalarna University (bihandledare, 2018-), Isabelle von Saenger, Karolinska Institutet (bihandledare, 2020-), Jing Jing, Kungliga Tekniska Högskolan (bihandledare, 2020-), och Jerry Norlin, Högskolan Dalarna (huvudhandledare, 2021-).

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer