Lena Dahlberg

Personlig presentation av Lena Dahlberg

Professor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Andra profilsidor

Nämnder

Ledamot i forskarutbildningsnämnden

Bakgrund

Jag är professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna samt forskare på Aging Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Jag är ledamot i det vetenskapliga rådet vid Statens beredning för medicinsk och social utveckling (SBU) och ingår i Nordens Välfärdscenters expertgrupp om ensamhet. Vidare har jag varit ledamot i styrelsen för Sveriges Gerontologiska Sällskap och styrelsen för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

Tidigare har jag arbetat vid Stockholms läns Äldrecentrum (1994-1995), Dalarnas forskningsråd (1995-2004, 2009-2012) och Sheffield Hallam University, England (2004-2009). År 2004 disputerade jag vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 

Undervisning

På Högskolan Dalarna undervisar jag främst på socionomprogrammet, men även på avancerad nivå i socialt arbete och på specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre.

Jag handleder följande doktorander: Mahwish Naseer, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet (huvudhandledare, 2017-), Ann-Christine Persson, Karolinska Institutet (bihandledare, 2018-), Marcus Falk Johansson, Högskolan Dalarna (bihandledare, 2018-), Isabelle von Saenger, Karolinska Institutet (bihandledare, 2020-), Jing Jing, Kungliga Tekniska Högskolan (bihandledare, 2020-), Jerry Norlin, Högskolan Dalarna (huvudhandledare, 2021-), och Mariam Kirvalidze, Karolinska Institutet (bihandledare, 2022-).

Forskning

Min forskning rör äldre personers levnadsvillkor, där mina primära forskningsområden handlar om ensamhet, social exkludering och informell omsorg.

Forskningsprojekt

Publikationer