Linda Vixner

Personlig presentation av Linda Vixner

Tf vicerektor forskning
Rektorsfunktion
Docent medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Som dekan och ordförande för Utbildnings-och forskningsnämnden arbetar jag övergripande på lärosätet med kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Jag har även ett uppdrag som tf. vicerektor forskning.

Nämnder

Ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

Bakgrund

Jag tog min sjukgymnastexamen (fysioterapeut) på Linköpings Universitet 1997 och arbetade därefter kliniskt fram till 2007 när jag började på Högskolan Dalarna. Jag försvarade min avhandling ”Acupuncture for Labour Pain” 2015 på Karolinska Institutet. Jag befordrades till docent i medicinsk vetenskap 2022.

Undervisning

Jag undervisar främst inom magisterprogrammet i fysioterapi.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är långvarig smärta och smärtrehabilitering. För närvarande leder jag forskargruppen DU/Pain där vår forskning riktar sig främst mot hur fysisk aktivitet, användning av ny teknologi samt deltagande i multimodala smärtrehabiliteringsprogram påverkar hälsan hos personer med långvarig smärta.

Publikationer