Linda Vixner

Personlig presentation av Linda Vixner

Docent medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Jag undervisar och forskar främst inom området långvarig smärta och smärtrehabilitering.

Bakgrund

Jag tog min sjukgymnastexamen (fysioterapeut) på Linköpings Universitet 1997 och arbetade därefter kliniskt fram till 2007 när jag började på Högskolan Dalarna. Jag försvarade min avhandling ”Acupuncture for Labour Pain” 2015 på Karolinska Institutet.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är långvarig smärta och smärtrehabilitering. För närvarande leder jag forskargruppen DU/Pain där vår forskning riktar sig främst mot hur fysisk aktivitet, användning av ny teknologi samt deltagande i multimodala smärtrehabiliteringsprogram påverkar hälsan hos personer med långvarig smärta. Jag är också stf ledare för Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) 

Forskningsprojekt

Publikationer