Utbildningsprogram VFYSA

Magisterprogram i fysioterapi

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupning inom fysioterapi och att utveckla dina kunskaper inom våra profilområden.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Att ta en magisterexamen hos oss innebär en forskningsförberedande fördjupning inom området fysioterapi. Magisterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på halvfart.

Under programmet kommer du särskilt att få utveckla dina kunskaper inom våra profilområden: smärta och smärtbehandling, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt implementering av evidensbaserade arbetssätt. I kurserna ingår dessutom flera moment där du som student ges möjlighet att välja vilket område du vill fördjupa dig i.

Utbildningens innehåll

Studierna kommer bland annat att ge dig ökade kunskaper om smärt- och träningsfysiologi, och förmåga att med stöd i befintlig evidens välja och anpassa behandlingen utifrån individens förutsättningar. Centralt för utbildningen är det evidensbaserade arbetssättet som innebär att hela tiden sträva efter att använda bästa tillgängliga kunskap, både i det direkta patientarbetet och långsiktigt i den fysioterapeutiska verksamheten.

Programmet genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster i Falun varje termin.

Vad blir du efter utbildningen?

En magisterexamen är ett viktigt steg för dig som vill bli specialist enligt fackförbundet Fysioterapeuternas specialistordning. En magisterexamen innebär också att du blir behörig att gå vidare till en forskarutbildning för att ta en doktorsexamen.

Examen 

Filosofie magisterexamen, huvudområde Fysioterapi.

1
Programingångar utan tillfällen
Senast granskad: