Utbildningsprogram VMFYA

Magisterprogram i fysioterapi

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupning inom fysioterapi och att utveckla dina kunskaper inom våra profilområden.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Att ta en magisterexamen hos oss innebär en forskningsförberedande fördjupning inom området fysioterapi. Magisterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på halvfart.

Under programmet kommer du särskilt att få utveckla dina kunskaper inom våra profilområden: smärta och smärtbehandling, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt implementering av evidensbaserade arbetssätt. I kurserna ingår dessutom flera moment där du som student ges möjlighet att välja vilket område du vill fördjupa dig i.

Utbildningens innehåll

Studierna kommer bland annat att ge dig ökade kunskaper om smärt- och träningsfysiologi, och förmåga att med stöd i befintlig evidens välja och anpassa behandlingen utifrån individens förutsättningar. Centralt för utbildningen är det evidensbaserade arbetssättet som innebär att hela tiden sträva efter att använda bästa tillgängliga kunskap, både i det direkta patientarbetet och långsiktigt i den fysioterapeutiska verksamheten.

Programmet genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med 1-2 obligatoriska träffar i Falun i kurs 2, 3 och 4. En hel del av den nätbaserade undervisningen spelas in och kan följas på valfri tid men det förekommer även några föreläsningar och obligatoriska moment som endast kan följas i realtid. Projektarbetet i kurs 3 och examensarbetet i kurs 4 skrivs tillsammans med en kurskamrat.

I programmet ingår fyra kurser:

Kurs 1: Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling, 15 högskolepoäng
Kurs 2: Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, 15 högskolepoäng
Kurs 3: Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, 15 högskolepoäng
Kurs 4: Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi, 15 högskolepoäng

Studenter berättar

image5a9o.png"Programmet har gett mig både kliniska och akademiska färdigheter i en perfekt mix."

Efter fem år som fysioterapeut valde Andrea att vidareutbilda sig inom sitt yrke. Under utbildningen utvecklades flera yrkesgenskaper – som hon i dag har stor nytta av på arbetet.   

Läs hela intervjun med Andrea

Träffa våra studenter

 

Vad blir du efter utbildningen?

En magisterexamen är ett viktigt steg för dig som vill bli specialist enligt fackförbundet Fysioterapeuternas specialistordning. En magisterexamen innebär också att du blir behörig att gå vidare till en forskarutbildning för att ta en doktorsexamen.

Examen 

Filosofie magisterexamen, huvudområde Fysioterapi.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3GNE
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 hp
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
5 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Tony Bohman