Utbildningsprogram VFYSA

Magisterprogram i fysioterapi

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupning inom fysioterapi och att utveckla dina kunskaper inom våra profilområden.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Välkommen till magisterprogrammet i fysioterapi!

Att ta en magisterexamen hos oss innebär en forskningsförberedande fördjupning inom området fysioterapi. Innehållet i utbildningen har tagits fram i samarbete med Landstinget Dalarna och kommunerna i regionen för att på bästa sätt möta dagens och morgondagens krav.

Under programmet kommer du särskilt att få utveckla dina kunskaper inom våra profilområden: smärta och smärtbehandling, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt kunskapsöverföring mellan forskning och klinik. I kurserna ingår dessutom flera moment där du som student ges möjlighet att fördjupa just ditt specialintresse, t.ex. en viss sjukdom eller diagnosgrupp, en viss åldersgrupp eller liknande.

Hur söker du till utbildningen?

Magisterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på halvfart. Ansökan görs på www.antagning.se under perioden den 15 mars till 16 april.

Utbildningens innehåll

I programmet ingår fyra kurser:

  • Kurs 1: Smärta i den kliniska vardagen, 15 högskolepoäng
  • Kurs 2: Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, 15 högskolepoäng
  • Kurs 3: Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, 15 högskolepoäng
  • Kurs 4: Examensarbete i fysioterapi, 15 högskolepoäng

Studierna kommer bland annat ge dig ökade kunskaper om smärt- och träningsfysiologi, och förmåga att med stöd i befintlig evidens välja och anpassa behandlingen utifrån individens förutsättningar. Centralt för utbildningen är det evidensbaserade arbetssättet som innebär att hela tiden sträva efter att använda bästa tillgängliga kunskap, både i det direkta patientarbetet och långsiktigt i den fysioterapeutiska verksamheten.

Studera nätbaserat 

Programmet genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster varje termin i Falun.

Studera utomlands

Möjlighet finns att efter godkännande av programansvarig genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.

Information om första kursen

Du kan gå in som gäst i kursens rum på lärplattformen Learn. Där hittar du bl.a. information om de planerade kursträffarna under hösten. Ett preliminärt schema, litteraturlista och annan information kommer att finnas tillgängligt senare. Först när du är antagen och har registerat dig på kursen får du tillgång till allt material i kursrummet.

Besök kursrummet som gäst >>

(klicka på "Anslag" när du är inne i kursrummet)

Vad blir du efter utbildningen?

En magisterexamen är ett viktigt steg för dig som vill bli specialist enligt fackförbundet Fysioterapeuternas specialistordning. En magisterexamen innebär också att du blir behörig att gå vidare till en forskarutbildning för att ta en doktorsexamen.

Examen 

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Filosofie magisterexamen med huvudområde Fysioterapi.


1
Programinriktningar utan tillfällen
Senast granskad: