Tony Bohman

Personlig presentation av Tony Bohman

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är programansvarig för Magisterprogrammet i fysioterapi samt kursansvarig för programmets två sista kurser där jag även handleder och undervisar.

Bakgrund

Jag är sedan 1987 legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och har fram till 2008 huvudsakligen arbetat som privatpraktiserande kliniker med inriktning på ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Under perioden 2008 till 2013 genomförde jag en doktorandutbildning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet (KI). Jag försvarade min avhandling “Back and neck pain. Factors of importance for the prognosis” i oktober 2013. Jag kombinerar min anställning på Högskolan Dalarna med en anställning som adjunkt på sektionen för fysioterapi, KI, där jag undervisar och handleder studenter på grundnivå och avancerad nivå. 

Undervisning

Min undervisning på KI och Högskolan Dalarna innefattar muskuloskeletal hälsa, fysisk aktivitet/träning, idrottsmedicin, medicinsk vetenskap (epidemiologi/biostatistik) samt vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. 

Programansvar

Kursansvar

Forskning

I min forskning har jag huvudsakligen arbetat med epidemiologiska metoder för att studera effekten av fysiska aktivitet och andra livsstilsfaktorer på risk och prognos i relation till smärta och dysfunktion i rygg och nacke, såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett kliniskt perspektiv. Jag har även ett specifikt intresse inom idrott och idrottsmedicin där jag bla studerat reliabilitet och validitite av styrketester. Jag är medlem i två forskargrupper; "DU/Pain" vid Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) på Högskolan Dalarna och " Muskuloskeletal problematik ur ett biopsykosocialt perspektiv", Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. 

Forskningsprojekt

Publikationer