Tony Bohman

Personlig presentation av Tony Bohman

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är programansvarig för Magisterprogrammet i fysioterapi samt undervisar och handleder examensarbeten i programmets kurser. Min forskning rör muskuloskeletal hälsa med fokus mot långvarig smärta.

Bakgrund

Jag är sedan 1987 legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och har fram till 2008 huvudsakligen arbetat som privatpraktiserande kliniker med inriktning på ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Under perioden 2008 till 2013 genomförde jag en doktorandutbildning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet (KI). Jag försvarade min avhandling “Back and neck pain. Factors of importance for the prognosis” i oktober 2013. Mellan 2011 och 2023 hade jag en anställning som assisterande lektor på Avdelningen för fysioterapi, KI, som jag kombinerat med min nuvarande anställning på Högskolan Dalarna sedan 2019. 

Undervisning

Min undervisning innefattar muskuloskeletal hälsa, fysisk aktivitet/träning, idrottsmedicin, vetenskaplig metod (epidemiologi/biostatistik) samt handledning av examensarbeten. 

Programansvar

Forskning

I min forskning har jag huvudsakligen arbetat med epidemiologiska metoder för att studera effekten av fysiska aktivitet och andra livsstilsfaktorer på risk och prognos i relation till smärta och dysfunktion i rygg och nacke, såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett kliniskt perspektiv. Jag har även ett specifikt intresse inom idrott och idrottsmedicin där jag bla studerat reliabilitet och validitite av styrketester. Jag är medlem i två forskargrupper; "DU/Pain" vid Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) på Högskolan Dalarna och " Muskuloskeletal problematik ur ett biopsykosocialt perspektiv", Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. 

Publikationer