Xingxing Zhang

Personlig presentation av Xingxing Zhang

Professor energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik

Jag är inblandad i undervisning i bachelor- och mastergradsprogrammen för energi, solenergi och energieffektiva byggnader. Jag luta mig till tvärvetenskaplig forskning över energi och byggnader med fokus på urbana energisystem.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har utbildningsbakgrund för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) för kandidatexamen, hållbar byggnadsdesign för masterexamen, solenergisystem för doktorsexamen och global energi för MBA-examen.

Jag leder forskargruppen för City Information Modeling (CIM) med tvärvetenskaplig forskning inom ämnena energi, byggnad och dataanalys. Vår grupp är aktiv i nationella/internationella projekt, IEA Tasks och EU Cost Action.

Forskning

Jag forskar i två strömmar:

  • Adaptiva solfasader och relaterade system: PV, PVT, värmepump, värmerör, termisk fasad, passiv byggnadsdesign och ekonomisk utvärdering.
  • Dataanalys för byggnader och städer: modellering av energiprestanda för byggnader, boendes beteende, digitalisering, BIM och peer-to-peer affärsmodellering.

Samtidigt fungerar jag också som "ämnesredaktör" för "Building Simulation" Journal, "Commissioning Editor" för "Intelligent Buildings International" Journal och "Medlem av redaktionen" för "Buildings" Journal.

Forskningsprojekt

Publikationer