Chris Bales

Personlig presentation av Chris Bales

Professor energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik

Jag leder högskolans del av flera forskningsprojekt som alla är kopplade till energi- och klimatomställningen normalt med fokus på solenergi.

Bakgrund

Jag började 1992 på Högskolan Dalarna deltid som tekniker och började först med forskning 1997 då jag blev doktorand inom solvärmeteknik. Under åren sedan dess har jag jobbat i många internationella och nationella forsknings- och utbildningsprojekt med energi som fokus och där solenergi har varit en viktig del. Värme och kyla från solenergi är det som har varit fokus företrädesvis med systemsimuleringar och, där lämpligt, labbmätningar. Under senare år har fokus varit på solel i kombination med värmepumpar och laddinfrastruktur. Som del av del är temaledare för byggnadsintegrering inom Solelforskningscemtrum Sverige (SOLVE). På senare år har jag varit varit en del av flera olika nämnder och utskott och ledde det interna arbetet att ta fram nya principer för att fördela forskningsanslag inom högskolan. 

Jag har hela tiden sedan jag doktorerat utvecklat och undervisat nya kurser även om det är har sällan varit mer än 30% av min sysselsättning.

Undervisning

Jag undervisar väldigt lite nu då jag har en mer koordinerings roll för forskning och forskarutbildning.

Forskning

Min huvudsakliga roll är övergripande forskningskoordinering och projektledning.

Publikationer