Chris Bales

Personlig presentation av Chris Bales

Professor energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik

Nämnder

Ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden
Vice ordförande i Anställningsförslagsutskottet

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer