Utbyggnad av solceller och laddning av elbilar leder till överbelastning på elnätet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare vid Högskolan Dalarna ska utveckla mer resurs- och kostnadseffektiva sätt att koppla samman solcellskraftdelning och smart elbilsladdning. För projektet har Formas beviljat 3,75 miljoner kronor.
Laddstolpe för elbil, elbilar utomhus
Madelene Håll

Omställningen till förnybar energi från fossil energi ställer högra krav på infrastrukturen. Utbyggnaden av solceller och elfordon innebär en stor belastning på distributionsnäten som är anslutna till byggnader. Befintliga nätinfrastrukturer är inte utformade för de nya systemen och i somliga fall behöver nätoperatörer införa gränser eller planera strömavbrott för att undvika oreglerade belastningar och höga elkostnader.

– Vår forskning ska leda till ny kunskap om mer resurs- och kostnadseffektiva sätt att koppla samman solcellskraftdelning och smart elbilsladdning, för att inte behöva uppgradera den befintliga nätinfrastrukturen i större skala, säger Pei Huang, biträdande universitetslektor i energiteknik och projektledare vid Högskolan Dalarna.

– Med lokala nät som delar energi skapas en mindre sårbar energiförsörjning och Sverige ges bättre förutsättningar att hantera utmaningarna i energiomställningen. Delad energi innebär en ökad trygghet för elkunderna och för samhället på sikt, säger Pei Huang.

Forskarna kommer att utveckla nya energihanteringssystem för att optimera laddning och urladdning av elbilar samt energidelning inom samhällsbyggnad utifrån ett svenskt perspektiv. Elbilens mobilitet och laddningsbeteende kommer också att studeras.

– Vi kommer att samla in data om elbehovet och göra simuleringar om den elektriska balansen i den byggda miljön. Modellen för den integrerade användningen av solceller och elfordon kan sedan tillämpas i större utsträckning i olika regioner för hållbar utveckling och byggande, säger Pei Huang.

Högskolan Dalarna har en lång tradition av forskning inom solceller och har sedan 1980-talet varit ett hem för forskning inom solenergiområdet. Den nya kunskapen från projektet kommer att gynna olika intressenter, inklusive nätoperatörer, tillverkare av elbilar, elbilsägare med flera. Likaså studenter vid högskolans mastersprogram i solenergiteknik.

– Projektet involverar flera områden, som energiteknik, datavetenskap, geografisk informatik och ekonomi och det kommer leda till fördjupning i flera spännande examensarbeten. Vi kommer också att hålla öppna föreläsningar för allmänheten som vill veta mer om hur systemen kan användas i vardagen, säger Pei Huang.

Om projektet

Projekttitel: Gemensam styrning av elproduktion och elbilsladdning i bostadsområden -potential för ökad egenanvändning av solel?

Projektledare: Pei Huang, biträdande universitetslektor vid Högskolan Dalarna.

Medverkande forskare: Mengjie Han, docent i mikrodataanalys och Xingxing Zhang, professor i energiteknik, Högskolan Dalarna.

Projekttid: januari 2023-december 2026

Finansiering: 3,75 miljoner av Formas

Kontakt
Pei Huang
Biträdande universitetslektor
Senast granskad:
Senast granskad: