Pei Huang

Personlig presentation av Pei Huang

Biträdande universitetslektor
Energiteknik Institutionen för information och teknik

Jag är involverad i undervisningsaktiviteter i både kandidat- och masterprogram för förnybar energi och energieffektivitet. Jag lutar åt multidisciplinär forskning med fokus på elektromobilitet, peer-to-peer energidelning och urbana energisystem.

Bakgrund

Dr. Pei Huang är biträdande professor vid Energiteknik, Institutet för information och teknik vid Högskolan Dalarna, Sverige. Dr Huang tog sin B.Sc. från Huazhong University of Science and Technology 2013 och hans Ph.D. examen från City University of Hong Kong 2017. Dr. Huangs aktuella forskningsämnen inkluderar kollaborativa energisystemkontroller, urbana energisystem, elfordon, sektorkoppling, positiva energidistrikt, fjärrvärme, energieffektivitet i byggnader, HVAC-system, osäkerhet och maskin lärandeapplikation i energisystem. Han är aktiv i forskningsprojekt på nationell nivå (t.ex. Formas, Energimyndigheten) och internationell nivå (t.ex. EU Horizontal 2020, Nordic Energy Research). Han deltar också aktivt i IEA-uppgifter. Han är gästredaktör för Buildings Special Issue 'Dataanalys för storskalig byggnadsenergimodellering och optimering'. Han har publicerat 43 tidskriftsartiklar, 5 bokkapitel och 19 konferensartiklar.

Forskning

Publikationer