Forskningsprojekt: Gemensam styrning av elproduktion och elbilsladdning i bostadsområden -potential för ökad egenanvändning av solel?

Projektledare
Pei Huang
Deltagare
Mengjie Han
Xingxing Zhang
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Utbyggnaden av solceller (PV) och elfordon (EV) ökar båda i den byggda miljön. För att undvika (i) storskalig uppgradering av det befintliga nätsystemet och (ii) höga elkostnader orsakade av oreglerade belastningar och oönskad kraftinmatning, är ett resurseffektivt och kostnadseffektivt sätt att koppla PV-kraftdelning och smart EV laddning. Detta kan förbättra den lokala elektriska balansen i byggnadssamhällen (d.v.s. en grupp av närliggande byggnader anslutna i ett mikronät) och distributionsnät. Detta projekt föreslår en ny modell, som underlättar den optimala kopplingen av PV-effektdelning och smart EV-laddning, med hänsyn till de rums-temporala effektregleringsbehoven och komplexa energisystem. Detta projekt kommer först att studera de typiska elbilsparkeringsmönstren i olika typer av byggnader i Sverige. Sedan kommer samordnade kontroller och nya affärsmodeller, som optimalt kopplar PV-strömdelning och smart EV-laddning, att utvecklas. Därefter kommer robustheten hos C2V2C-modellen att studeras genom att analysera effekterna av olika faktorer på dess teknoekonomiska prestanda. Detta arbete kommer att konstruera ett dataförråd och forma ny kunskap för att främja en hållbar och motståndskraftig utveckling av byggsamhällen i framtida städer.
Nyckelord
PV, EV, energidelning, elektromobilitet, P2P. energidelningsgemenskap, PV, EV, energy sharing, electromobility, P2P. energy sharing community
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
FORMAS