Jobba hos oss

När du söker en tjänst på högskolan behandlar vi personuppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuellt foto och de personuppgifter som framgår av de handlingar du skickar in i samband med ansökan. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna genomföra rekryteringen och fatta beslut om anställning, så kallad myndighetsutövning.

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ändamålet och så länge som krävs enligt lagar och andra föreskrifter. Normalt raderas din ansökan 2 år efter beslut om anställning vunnit laga kraft.

Läs mer på:

http://libguides.du.se/c.php?g=660983&p=4668605

Integritetsskyddsmyndigheten