För dig som söker en anställning som lärare

När du söker en anställning som lärare behöver du lämna in viss dokumentation. Förutom personligt brev, CV, kopior av betyg och intyg behöver du dessutom lämna in dina pedagogiska meriter i enlighet med vår mall.

Mall för läraransökan

När du valt en anställning som du är intresserad av ska följande dokument alltid bifogas:

  1. Personligt brev
  2. CV inkl uppgifter om referens
  3. Kopior av relevanta betyg/intyg
  4. Pedagogiska meriter i enlighet med Högskolan Dalarnas mall, se Pedagogisk portfölj (pdf).

För Professor, Universitetslektor, Biträdande universitetslektor och Postdoktor ska även följande dokument alltid bifogas:

  1. Fem (tio för professorer) av de mest relevanta av åberopade arbeten
  2. Publikationsförteckning

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. För att ansökan skall vara komplett ska dokumenten ovan alltid bifogas innan sista ansökningsdatum. För de befattningar som har ett sakkunnigförfarande kommer sökande vid ett senare tillfälle få information om komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Pedagogiska meriter

Pedagogiska meriter ska redovisas av den som söker

  • anställning som universitetsadjunkt, universitetslektor, biträdande universitetslektor och professor
  • befordran till universitetslektor och befordran till professor samt meritering till docent
  • för att inplaceras i den pedagogiska karriärstegen

De pedagogiska meriterna redovisas i en pedagogisk portfölj enligt den mall som gäller vid Högskolan Dalarna. Mallen återfinns i ett separat dokument.

Senast granskad: