RSS
Visa som:
Utvecklingsledare Mats Tegmark berättar om vikten av att samordna forskning, utbildning och samverkan inom lärarutbildningen.
Ett femtiotal studievägledare, inom lärarutbildning, har utbytt erfarenheter och utbildats under en två dagar lång konferens på Högskolan Dalarna.
Nyhet
Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering.
Tre gånger fler studenter har antagits till Högskolan Dalarnas internationella kurser och program till våren, jämfört med i fjol.
Nyhet
Renée Flacking är glad över tilldelningen.
Renée Flacking, professor i Pediatrisk omvårdnad, har tilldelats 75 000 kronor från Lilla barnets fond. En ideell förening, som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.
Nyhet
Från vänster: Kristofer Sidenvall, Högskolan Dalarna, David Vargas, Masaryk University, Tjeckien, Astrid de Keizer, Leiden University of Applied Sciences, Nederländerna, Marilyn Tolbert, Texas, Christian University, USA, Maria Svensson, Göteborgs Universitet, Susanne Corrigox, Högskolan Dalarna.
Ett medlemskap i ett internationellt nätverk öppnar för nya utbyten och samarbeten för Högskolan Dalarnas lärarutbildning. Nätverket heter ETEN, European Teacher Education Network, och har medlemmar från nästan hela världen.
Nyhet
Under våren 2018 har Högskolan Dalarna, genomfört en förstudie med fokus på Högskolan Dalarnas roll i det regionala innovationssystemet. I resultatet framträder tydligt lärosätets viktiga roll som kunskapsgerenator.
Nyhet
En av Högskolan Dalarnas forskare, Susanna Nordin, blev i helgen utsedd till Årets Formbärare 2018, av Svensk Form.
Nyhet
Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljat drygt fem miljoner kronor till ett nytt projekt som Högskolan Dalarna ska medverka i tillsammans med tre andra lärosäten.
Nyhet
Porträttbild Dávid Molnár
I en ny licentiatuppsats presenteras ett nytt sätt förutspå vilka mekanismer som påverkas vid deformation av stål. Detta genom att ta reda på hur energin förändras på atomnivå under själva deformationen.
Nyhet
EU-parlamentet i Bryssel
Nu finns en ny möjlighet för studenter att göra praktik på Central Swedens representationskontor i Bryssel. Praktikperioden sträcker sig från januari till juni och börjar efter årsskiftet.
Nyhet
Vicerektor för utbildning, Jonas Tosteby, här tillsammans med Zubin He.
Rektorn och fem akademichefer från vårt partneruniversitet Guangxi Normal University i Kina, har besökt lärosätet. Syftet med besöket var att fördjupa och bredda kontakterna.
Nyhet
Publicerad
Kategorier