Nyheter

RSS
Visa som:
Grupp av människor på scen
Under onsdagen anordnades Pal-dagen under temat “Kompetensförsörjning på en modern arbetsmarknad” för studenter och inbjudna representanter från företag och olika organisationer.
Nyhet
Högskolan Dalarna har beviljats 3 423 037 kronor av Energimyndigheten för projektet Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomiskt effektivitet.
Nyhet
Henrik Stub, Amanda Jonsson och Tanja Jörgensen.
– Teknik har intresserat mig sedan jag var liten. Och så finns det jobb. Det säger min mamma. Jakrapat Wutthisarn är en av många som är intresserad av vad Högskolan Dalarna har att erbjuda.
Nyhet
Bild nytt campus
Under tisdagen beslutade högskolestyrelsen att gå vidare med förslaget om att flytta Högskolan Dalarnas campus i Borlänge, till fastigheten Mimer, det sk Liljanhuset, i centrala Borlänge.
Nyhet
Gruppbild på bland annat riksdagens talman och högskolans rektor
Riksdagens talman Andreas Norlén besökte Dalarnas län den 4-5 oktober. Talmannens besök i Dalarna var ett led i firandet av den svenska demokratins 100-årsjubileum då talmannen besöker verksamheter och håller seminarier/dialog kring frågor som rör demokratins utveckling.
Nyhet
Jenny Ericson, klinisk lektor i omvårdnad har fått 2 miljoner kronor för forskning om amning och Marie Elf, professor i omvårdnad har fått 2,9 miljoner kronor för ett projekt med syfte att stödja egenvård för att förbättra självkapacitet, hälsa och välbefinnande hos personer med långvarig ohälsa.
Nyhet
Konferensdeltagare i högskolans hälso- och idrottslaboratorium
Den 1 oktober samlades ungefär 100 personer med koppling till Region Dalarnas smärtvård för en konferens om smärta och smärtrehabilitering. Bland deltagarna fanns fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och beteendevetare.
Nyhet
Högskolan Dalarna är med i ett stort forskningsprojekt om hur idrott och friluftsliv påverkar natur och miljö. Under fyra år kommer projektet få 56 miljoner kronor från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.
Nyhet
Folk som minglar i korridoren på Campus Borlänge.
Företagsmingel, spännande föreläsare och gratis vegetariska hamburgare lockade studenter, näringsliv men också allmänhet under den allra första Campusdagen.
Nyhet
Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond har beviljat forskningsmedel för projektet ”No room for trafficking” - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel.
Nyhet
Publicerad
Kategorier