Nyheter

RSS
Visa som:
Katarina Sundström Rask har försvarat sin licentiatuppsats om introduktionsverksamhet för nyanlända elever och deras uppfattningar och erfarenheter av att delta där. Det var den första licentiatuppsatsen i pedagogiskt arbete inom ramen för Högskolan Dalarnas egen forskarutbildning.
Nyhet
Kartan visar det påtänkta platserna i Borlänge.
Fem platser återstår, enligt den arbetsgrupp som ser över placeringen, och i början av 2019 kommer ett underlag presenteras för högskolestyrelsen.
Nyhet
Jonas Stier med sin nya bok Internationalisering av högre utbildning - vad hur och varför.
Boken, Internationalisering av högre utbildning - vad hur och varför, bjuder på en tidsresa när det gäller internationalisering på universitet. Författare är Jonas Stier, Högskolan Dalarna.
Nyhet
Göran Land, projektledare.
Industridagen, vars syfte är dialog mellan studenter och företag kring framtida kompetensförsörjning, blev lyckad, trots att ovanligt få företag deltog.
Nyhet
Jan-Ola Östman, professor i bland annat Nordiska språk.
Högskolan Dalarnas gästprofessor Jan-Ola Östman, som arbetat på Helsingfors Universitet, sammanfattar höstens inhopp positivt.
Nyhet
Bild på Marie Elf och Anna Anåker under Astrid Janzon-symposiet 2018.
Marie Elf och Anna Anåker blev i slutet av november utsedda till årets Astrid Janzon-talare. De uppmärksammades för sin forskning om hållbarhet inom omvårdnad.
Nyhet
Henrik Carlsson i hjärtat av mediehuset, där all teknik styrs ifrån.
Inget annat universitet i landet har samma tekniska utrustning och kunskap när det gäller fjärrproduktioner, som Högskolan Dalarnas mediehus. Något som lett till flera uppdrag senaste tiden.
Nyhet
Högskolan Dalarna är partner i en programansökan som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018.
Nyhet
Mellanraden längst till höger: Daniel Fredriksson
Daniel Fredriksson, Ljud- och musikproduktion på Högskolan Dalarna, har fått ta emot Hilding Rosenbergs stipendium för sin avhandling "Musiklandskap - musik och kulturpolitik i Dalarna".
Nyhet
Nu kan FN få lättare att göra riskbedömningar och fatta rätt beslut gällande det globala målet: Ingen hunger. Rueben Laryea, doktorand i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna har vidareutvecklat ett beslutsstödsystem som gör att den metoden kan användas på ett bättre sätt.
Nyhet
Publicerad
Kategorier