Nyheter

RSS
Visa som:
Som en följd av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvalitetsutvärdering av lärarutbildningar vid landets lärosäten har vissa brister i Högskolan Dalarnas förskollärarutbildning identifierats. Det innebär att Högskolan Dalarna får indragen examensrätt för förskollärarprogrammet.
Nyhet
Kvinna halkar på snöig gata.
Nu kommer halkan och med det fallolyckorna. Varje år dör fler i fallolyckor än i trafikolyckor, drunkning och bränder sammanlagt. Forskning från Högskolan Dalarna visar att med rätt fallteknik kan man minska risken för att skada sig.
Nyhet
Covid
Hur påverkas vårdpersonalen av de stressfyllda arbetsförhållandena under Covid19-pandemin? Det ska en ny studie från Högskolan Dalarna ge svar på. Redan nu syns tecken på stressjukdomen PTSD hos vårdpersonalen.
Nyhet
Tillträde till högskolans lokaler begränsas för allmänhet fram till och med 24 januari 2021 genom att samtliga entréer låses. Studenter och personal har fortsatt tillgång till lokalerna med passerkort.
Nyhet
Akademichef Maria Jansdotter Samuelsson, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Arbetsintegrerat grundlärarprogram har tidigare erbjudits för årskurs 4-6. Från och med hösten 2021 erbjuds samma koncept för ingången förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.
Nyhet
Utifrån allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kommer Högskolan Dalarnas undervisning och examination som kan ske nätbaserat genomförs nätbaserat – detta som tidigare beslutat.
Nyhet
Anastasiia An heter vinnaren av årets ”bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling”, som nu delas ut för tredje gången till studenter på Högskolan Dalarna. Priset består av ett resebidrag om 10 000 kr.
Nyhet
Slädhundar
Hundspannsäventyr, björnsafarin eller kajakturer – det är några av aktiviteterna som erbjuds av de mikroföretag som Jonatan Yachin har studerat närmare i sin avhandling. Han konstaterar att mikroföretagare i turismbranschen ofta utgår från det egna naturintresset när de bygger upp sin verksamhet.
Nyhet
Högskolan Dalarna ställer sig, tillsammans med stort antal lärosäten i Sverige, bakom uttalandet från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund och Scholars at Risk att Iran omedelbart släpper den tidigare KI-forskaren och svenska medborgaren Ahmadreza Djalali.
Nyhet
Jenny Åberg presenterar
Valet av hur en stat ska styras påverkas av såväl historiska som internationella faktorer, och inte som tidigare forskning visat – främst av elitens intressen. Det visar Jenny Åberg i en ny avhandling om etableringen av semi-presidentialism.
Nyhet
Publicerad
Kategorier