Nyheter

RSS
Visa som:
Högskolan Dalarna ställer sig, tillsammans med stort antal lärosäten i Sverige, bakom uttalandet från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund och Scholars at Risk att Iran omedelbart släpper den tidigare KI-forskaren och svenska medborgaren Ahmadreza Djalali.
Nyhet
Jenny Åberg presenterar
Valet av hur en stat ska styras påverkas av såväl historiska som internationella faktorer, och inte som tidigare forskning visat – främst av elitens intressen. Det visar Jenny Åberg i en ny avhandling om etableringen av semi-presidentialism.
Nyhet
Knuten hand, människa suddigt i bakgrunden.
Pandemin har ökat riskerna för att utsättas för våld i hemmet. Doktor Peter M. Jansson forskar om våld i nära relationer och behandling av våldsförövare.
Nyhet
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd för Dalarna har högskolan vidtagit ett antal åtgärder. Studenter rekommenderas att studera hemifrån i den mån det är möjligt. Högskolans lokaler är öppna men med begränsad tillgänglighet. Högskolebiblioteket är öppet.
Nyhet
Med anledning av de lokala allmänna råd för Dalarna som Folkhälsomyndigheten beslutat om, ser högskolans ledning över vilka åtgärder som lärosätet behöver göra för att råden ska kunna efterföljas.
Nyhet
Händer och blå klänning
Så ser det ut för kvinnor i fertil ålder i låginkomstländer. Nu ska forskare på Högskolan Dalarna kartlägga kvinnors sjuklighet och dödlighet i relation till abort i Somaliland – syftet är att bidra till minskad mödrasjuklighet och dödlighet.
Nyhet
Tarja Alatalo
Vetenskapsrådet har beviljat Högskolan Dalarna nästan 6 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt med titeln: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden.
Nyhet
Flerfamiljshus, trädgård och människor på ett torg.
3 november invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola. En unik satsning där forskare tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen direkt ska implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.
Nyhet
Forskare Lena Dahlberg
Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70+ bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa drabbats av sämre psykisk hälsa. Lena Dahlberg är docent i socialt arbete på Högskolan Dalarna och forskar om äldre personers levnadsvillkor.
Nyhet
Under de senaste veckorna har frågan om studentboendet på Tjärna Ängar i Borlänge diskuterats flitigt i olika forum. Högskolan Dalarna tar den senaste utvecklingen vid Tjärna Ängar i Borlänge på största allvar.
Nyhet
Publicerad
Kategorier