Nyheter

RSS
Visa som:
Munhälsoproblem är vanligt hos äldre personer på korttidsboenden, trots att de själva är nöjda med sin munhälsa. Nu visar forskning dessutom att dålig munhälsa och sväljningsdysfunktion ger en högre risk för dödlighet inom ett år. Det har Susanne Koistinen kommit fram till i sin doktorsavhandling.
Nyhet
Den 23 september trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, i kraft. För Högskolan Dalarna är det viktigt så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och därför har anpassningar gjorts.
Nyhet
Idag den 24/9 möter Högskolan Dalarna drygt ett 40-tal näringslivsrepresentanter för att samtala om utmaningar och möjligheter inom den tekniska sektorn som en del i högskolans satsning på framtidens teknikutbildningar.
Nyhet
Högskolan Dalarna har blivit beviljade medel för två nya forskningsprojekt inom besöksnäringen. Projekten ska studera hur coronapandemin påverkar turismutbildningens roll och värde samt hur val kopplade till mat inom besöksnäringen bidrar till att minska besöksnäringens klimatavtryck.
Nyhet
I årets budgetproposition har regeringen valt att satsa på Högskolan Dalarnas utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Anslagen har höjts med 37,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 8 procent.
Nyhet
Under fredagen har Universitets- och högskolerådet (UHR) efter dialog med berörda lärosäten bedömt att högskoleprovet ska genomföras hösten 2020. I ett första skede tilldelades Högskolan Dalarna ett tak på 500 platser som på initiativ av Högskolan Dalarna utökats till 100 extra platser.
Nyhet
Högskolan flaggar därför i samband med Dala Pride 19 september 2020.
Nyhet
Många har valt att bedriva undervisning som vanligtvis sker på campus via nätet och andra har valt en mix mellan campus- och nätbaserad undervisning. Mediehuset på Högskolan Dalarna valde att förlägga sin undervisning helt till campus även om online-momenten nu är betydligt fler än normalt.
Nyhet
Besöksnäringen i Dalarna summerar en vår och sommar hårt ansatt av coronapandemin.
Nyhet
Högskolan Dalarna har i samarbete med Tunabyggen genomfört ett omfattande forskningsprojekt i Tjärna Ängar där målet var halverad energianvändning med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att skapa en levande och trygg stadsdel fler mötesplatser och säkrare trafiklösningar.
Nyhet
Publicerad
Kategorier