Nyheter

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
I dagarna har två ceremonier ägt rum på Högskolan Dalarna. Avslutningsceremonin, där programstudenter tackats av, och välkomstceremonin, där nya och gamla studenter hälsas välkomna till vårterminen.
Nyhet
Campus Borlänge exteriör
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat Högskolan Dalarna examenstillstånd i resurseffektiv byggd miljö.
Nyhet
Bild av två personer som heter Jörgen Elbe och Fatumo Osman.
Högskolan Dalarna är ny medlem i Global Challenges University Alliance (GCUA), som är ett nätverk för doktorander och doktorandhandledare. Nätverket består av universitet från hela världen med en gemensam vision om att bidra till hållbar och global utveckling, helt i linje med Agenda 2030.
Nyhet
Solceller, solenergi, moln och vindkraft.
Högskolan Dalarna har tillsammans med Uppsala universitet (ledare av centrat), Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet beviljats ett femårigt anslag från Energimyndigheten för att bilda kompetenscentrum för solel.
Nyhet
En bild som visar två personer i sjukhusmiljö, vårdgivare och patient
Högskolan Dalarna har fått 3 miljoner till ett nytt forskningsprojekt, som ska undersöka hur planering, utformning och behov av byggda miljöer kan stödja rehabiliteringen för patienter med stroke – från sjukhuset till hemmet.
Nyhet
Bild med två händer som håller i en penna och linjal
Högskolan Dalarna medverkar i två projekt som riktar sig till undervisning i förskolan, förskoleklassen och grundskolans tidigare årskurser. Båda projekten har beviljats medel från Skolforskningsinstitutet.
Nyhet
Följderna av att Sverige saknar kunskap om EU:s miljöarbete blir kostsam och ineffektiv för samhället. Det visar forskning som studerat det svenska förvaltningsarbetet på miljöområdet kopplat till EU:s direktiv.
Nyhet
Kvinna halkar på snöig gata.
Nu kommer halkan och med det fallolyckorna. Varje år dör fler i fallolyckor än i trafikolyckor, drunkning och bränder sammanlagt. Forskning från Högskolan Dalarna visar att med rätt fallteknik kan man minska risken för att skada sig.
Nyhet
Personer i salong som tittar upp en scen där en talare står
Högskolan Dalarnas rektor Martin Norsell betonade den höga kvaliteten och den stora bredden i forskningen vid sitt välkomsttal när högskolan firade sin akademiska högtidsdag den 26 november.
Nyhet
Asif presenterar sin avhandling framför en publik.
I en nyligen publicerad doktorsavhandling om Corporate Disclosure Regulations har Asif M Huq studerat två EU-reformer: en om att göra revision frivillig för små företag och den andra om ickefinansiell rapportering för stora företag.
Nyhet