Sjukvårdens kompetens i hjärt-lungräddning granskad i ny studie

Att följa riktlinjer för hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död för patienter med hjärtstopp. Jennie Silverplats har undersökt sjukvårdspersonalens kompetens i hjärt-lungräddning (HLR) och följsamheten till initiala riktlinjer för hjärt-lungräddning på sjukhus.
Person står inomhus långt ljust hår glasögon kavaj håller bok
Jennie Silverplats försvarade sin avhandling i vårdvetenskap den 24 maj 2024. Renée Flacking

– Min forskning betonar behovet av mer frekvent träning i hjärt-lungräddning och förbättrad följsamhet till riktlinjer, särskilt på vårdavdelningar där brister är mest påtagliga. Resultaten är av stor betydelse för all sjukvårdspersonal och beslutsfattare inom sjukvården och visar tydligt hur viktiga de initiala åtgärderna är för patienters överlevnad, säger Jennie Silverplats, aktuell med sin avhandling i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Jennie Silverplats, anestesisjuksköterska och verksamhetsutvecklare vid Operation Anestesi IVA-kliniken vid Mora lasarett, har i sin avhandling granskat sjukvårdspersonalens kompetens i hjärt-lungräddning (HLR) och hur initiala riktlinjer för HLR följs.

Resultaten av hennes studier visar att sjukvårdspersonalen teoretiska kunskaper och färdigheter i hjärt-lungräddning verkar bristande. Följsamheten till riktlinjerna var högre på övervakningsavdelningar jämfört med vårdavdelningar.

– Det viktigaste är att följa initiala riktlinjer för hjärt-lungräddning, att snabbt larma och påbörja hjärt-lungräddning inom en minut samt att använda en defibrillator inom tre minuter, vilket ökar möjligheten till överlevnad markant, oavsett var patienten befinner sig, säger Jennie Silverplats.

Det framgår också att det finns behandlade hjärtstopp som inte rapporterades till det svenska Hjärt-lungräddningsregistret, som är en central källa för forskning och kvalitetsarbete inom hjärtstoppsvården. De flesta icke-rapporterade fall hittades på övervakningsavdelningar.

I sin roll som verksamhetsutvecklare vid Mora lasarett strävar Jennie efter att integrera de lärdomar som dragits från forskningen och betonar vikten av en välfungerande sjukvårdsorganisation och starkt ledningsstöd för att rädda liv genom fortlöpande träning av hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonalen.

– Det är viktigt att sjukvården prioriterar verksamheten för hjärt-lungräddning och att hjärt-lungräddningsinstruktörer får tid och resurser. Det räddar liv, avslutar Jennie Silverplats.

Fakta: Hjärt-lungräddning (HLR)

Hjärt-lungräddning (HLR) är en akut åtgärd som används för att behandla en person med hjärtstopp. Metoden innefattar bröstkompressioner, inblåsningar och användning av en defibrillator, även kallat hjärtstartare bland allmänheten, för att återställa normal hjärtrytm. Snabbt agerande ökar chansen för överlevnad av hjärtstopp avsevärt.

Läs avhandlingen: In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden : Healthcare professionals’ competence and compliance with guidelines (diva-portal.org)

Kontakt
Jennie Silverplats
Doktorand vårdvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: