Öppna data, PSI

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på. Idag tillhandahåller Högskolan Dalarna inte några öppna data.

EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. PSI står för Public Service Information och innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. PSI-lagen anger framför allt vilka villkor som en myndighet får ställa upp för vidareutnyttjande. Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas.

En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Högskolan Dalarna kan idag inte tillhandahålla data som uppfyller dessa krav.

Senast granskad: