Jörgen Elbe blir ny rektor för Högskolan Dalarna

Regeringen har beslutat att utse Jörgen Elbe som rektor vid Högskolan Dalarna. Jörgen har sedan den 1 december 2023 varit vikarierande rektor vid högskolan.
Man i kostym framför trappa.
Anders Gårdestig

– Det känns jätteroligt och hedrande att få detta uppdrag efter en lång karriär på lärosätet. Jag har de senaste fem åren varit prorektor och vikarierat som rektor sedan december och ser nu fram emot att få kliva in i rektorsuppdraget fullt ut. Vi befinner oss just nu i en ekonomisk tuff situation vilket såklart kommer prägla mitt arbete den närmsta tiden, men jag ser också fram emot att på olika sätt få arbeta mot vår vision om öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle, säger Jörgen Elbe.

Jörgen Elbe är professor i företagsekonomi, utbildad vid Högskolan Dalarna. Han har under hela sin akademiska karriär varit anställd vid Högskolan Dalarna i olika roller; som ämnesföreträdare, prefekt, personalrepresentant i högskolestyrelsen, prorektor, vicerektor med särskilt ansvar för forskning och som vikarierande rektor. Erfarenheten som vikarierande rektor vid Högskolan Dalarna innebär att han redan till stora delar är insatt i rektorsuppdraget.

– En enig styrelse för Högskolan Dalarna står bakom förslaget att utse Jörgen Elbe till rektor för Högskolan Dalarna. Jörgen har varit viktig i arbetet med den strategiska utveckling som påbörjades under tidigare rektor. Att det nu är Jörgen som fortsätter driva högskolans strategiska förändring, nu som rektor,  är mycket glädjande. Det bådar gott och vi kan se fram emot fortsatt utveckling under hands ledning, säger högskolestyrelsens ordförande Christina Bellander.

– Högskolan Dalarna ska vara en självklar kraft i Dalarna och i samhällets utveckling. Högskolan Dalarnas framtid är stark. Jag ser fram emot att välkomna studenter och medarbetare till vårt helt nya Campus Borlänge i höst, det blir ett historiskt avstamp för högskolan och även för mig personligen, säger Jörgen Elbe.

Jörgen tillträder som rektor den 1 juli 2024 och blir den nionde rektorn vid Högskolan Dalarna sedan lärosätet grundades 1977.

Om beslutet

Enligt högskoleförordningen är det regeringen som fattar beslut om rektorer vid svenska lärosäten. En nomineringskommitté lämnar förslag på ny rektor till styrelsen, som i sin tur tar ställning till föreslaget och lämnar över det till regeringen som fattar slutgiltigt beslut. 

Kort om Jörgen Elbe

Ålder: 64 år

Bor: Borlänge

Bakgrund: Professor i företagsekonomi, utbildad vid Högskolan Dalarna.  Disputerade 2002 i företagsekonomi vid Uppsala universitet och antogs som docent vid samma lärosäte 2009. Har under hela sin akademiska karriär varit anställd vid Högskolan Dalarna i olika roller; ämnesföreträdare, personalrepresentant i Högskolestyrelsen, prorektor och vicerektor med särskilt ansvar för forskning.

Senast granskad:
Senast granskad: