Jörgen Elbe

Personlig presentation av Jörgen Elbe

Professor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle
Vikarierande rektor
Rektorsfunktion

Innehar sedan första december 2023 uppdraget som vikarierande rektor för Högskolan Dalarna fram till att ny rektor utsetts och tillträtt.

Bakgrund

Han har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan Dalarna sedan tidigt 1990-tal.  Disputerade år 2002 i företagsekonomi vid Uppsala universitet och antogs 2009 som docent vid samma lärosäte. Utnämndes 2017 till meriterad lärare vid Högskolan Dalarna och blev professor i företagsekonomi där 2019. Utsågs 2019 som prorektor och  vicerektor med ansvar för forskning vid Högskolan Dalarna. Innehar för närvarande uppdraget som vikarierande rektor för Högskolan Dalarna.