Personlig presentation av Jörgen Elbe

Prorektor
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Verksamhetsstödet
Professor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Jag har sedan februari 2019 uppdraget som prorektor för Högskolan Dalarna. Det innebär att jag är rektors ställföreträdare. Inom ramen för detta uppdrag är jag också vicerektor med särskilt ansvar för forskningen vid lärosätet.

Bakgrund

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan Dalarna sedan tidigt 1990-tal. Jag disputerade år 2002 i företagsekonomi vid Uppsala universitet. År 2009 antogs jag som docent vid samma lärosäte och år 2017 utnämndes jag till meriterad lärare vid Högskolan Dalarna. Jag befordrades till professor i företagsekonomi mars 2019 och ungefär samtidigt erhöll jag uppdraget som prorektor.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas att jag varit programansvarig,  ämnesföreträdare, prefekt samt personalrepresentant i  högskolestyrelsen. Jag har medverkat i ett flertal större forskningsprojekt och varit handledare för doktorander vid flera svenska lärosäten. Jag har även en bred och omfattande erfarenhet från internationella samarbeten inom både utbildning och forskning.

Undervisning

Jag har en lång erfarenhet som lärare och har utvecklat kurser, haft kursansvar och varit examinator på samtliga nivåer. Vidare har jag deltagit i utveckling av utbildningsprogram på både grund- och avancerad nivå. Jag har även lång erfarenhet varit handledare på samtliga nivåer, inklusive forskarutbildning.

Forskning

Publikationer