Gymnasieelever får testa att vara forskare

Under tre dagar har gymnasieelever från Falu Frigymnasium och Mora gymnasium fått testa på forskaryrket. Målet med Gymnasieforskarskolan är att eleverna ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik och på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen.
En modell över flera småhus

Initiativet Gymnasieforskarskolan möjliggörs av Ljungbergsfonden. Upplägget har varit att varje forskargrupp fick en uppgift som skulle lösas under dagarna med stöd av en handledare som är specialist på området. Eleverna har arbetat med uppgifterna hållbar innovation, hållbar stadsplanering, vattenrening, flexibla småhus samt ett socio-tekniskt experiment – fungerar alla hjärnor på samma sätt? Onsdagen avslutades med en redovisning där grupperna fick presentera sina resultat och konstruktioner. Gymnasieforskarskolan ska vara ett naturligt schemalagt inslag i undervisningen och kan vara en bra start till exempelvis gymnasieskolans projektarbete.

–      Vi vill att fler gymnasieelever ska se möjligheten med högre studier och forskning som i framtiden kan möjliggöra kompetensförsörjningen till våra lokala och regionala företag, säger Therese Olsson, adjunkt i byggteknik vid Högskolan Dalarna som tillsammans med Stina Johansson ansvarar för Gymnasieforskarskolan.

Läs mer om Gymnasieforskarskolan.

Senast granskad:
Senast granskad: