Gymnasieforskarskolan

Genom gymnasieforskarskolan kan vi få fler gymnasiestudenter att få upp ögonen för högskolestudier och forskning, och att möjliggöra framtida kompetensförsörjning till lokala och regionala företag.

Prova på forskaryrket

Gymnasieforskarskolan startade våren 2003 och har genom åren tagit emot flera tusen elever från gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Verksamheten bedrivs i Vassbo mellan Falun och Borlänge. Här kan du som läser de naturvetenskapliga och tekniska programmen vid gymnasiet (NV-, TE- och EC- programmen) under en vecka få pröva på hur det känns att vara forskare och ingå i ett forskarteam.

Öka intresset för naturvetenskap och teknik

Den här satsningen ingår i ett samarbetsprojekt mellan gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län samt Högskolan Dalarna. Projektet stöds också av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Målet med projektet är bland annat att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos unga människor och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen. Forskarskolan är ständigt under utveckling i samarbete med medverkande parter. För gymnasieskolan kan forskarskolan vara ett naturligt schemalagt inslag i undervisningen och kan vara en bra start på till exempel gymnasieskolans projektarbete. Forskarskolan leds av handledare från Högskolan Dalarna med stöd från deltagande gymnasielärare.

Upplägg på forskarskolan

Under en vecka får gymnasieelever att delta i en forskargrupp som består av klasskamrater och ibland också elever från en annan gymnasieskola. Att jobba i mixad grupp gör arbetet ännu lite mer spännande och ökar erfarenhetsutbytet mellan skolorna.

Varje forskningsgrupp får en uppgift som ska lösas under dagarna med stöd av en handledare som är specialist på området. Vi avslutar forskarveckan med en redovisning där grupperna får presentera sina resultat och konstruktioner både muntligt och skriftligt.

 

Senast granskad:
Senast granskad: