Samverka med studenter

Genom att ta del av studenternas nyfikenhet och iver att utforska nya områden, skapar du inte bara möjligheter – du skapar framtiden. Det finns många sätt att samverka med våra studenter.

Medverka i utbildning

Examensarbete

Som en del i utbildningen genomför studenter skarpa uppdrag för att lösa verkliga problem och utmaningar. Ni får en genomlysning av en problemställning och möjlighet att bygga värdefulla relationer med framtidens talanger.

Examensarbeten i samverkan med externa partners - Högskolan Dalarna (du.se)

Praktikplats

Utbytet med arbetslivet integreras i våra utbildningar och kontakten mellan studenter, företag och myndigheter ingår som en naturlig del av undervisningen. För studenter som läser exempelvis lärarutbildningen eller sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd undervisning. Det ger studenter både kunskaper och färdigheter i den blivande yrkesrollen och möjlighet att träffa framtida arbetsgivare.

Mentorskap

Som mentor eller fadder kan du bidra till att bana väg för våra studenter och ge dem bättre förutsättningar att lyckas med sina framtida karriärer. Du öppnar dörren in till arbetslivet och hjälper studenten att få en tydligare koppling mellan studier och det väntande arbetslivet. Samtidigt som du fungerar som stöd och bollplank lär du känna en ung människa som kanske till och med kan bli en framtida resurs för dig i din verksamhet.

Gästföreläsning

Vi tar gärna emot externa gästföreläsare från olika typer av verksamheter. Det ger studenter en uppskattad inblick i arbetslivet och vilka arbeten deras utbildning kan leda till fram till. Du som föreläser får möjlighet att berätta om din arbetsplats och skapa relationer med framtida medarbetare.

Studiebesök

Genom att erbjuda våra studenter att komma på studiebesök till din arbetsplats får de en inblick i arbetslivet och vilka arbeten deras utbildning kan leda till.

Branschråd

I branschråd träffas företrädare från olika branscher, intresseorganisationer och representanter från högskolan för att föra dialog och säkerställa att våra utbildningar är relevanta för verksamheterna i regionen. Syftet med branschråd är också att skapa möjligheter att samverka kring forskning.

Samverka, utbyt kunskaper och dela erfarenheter - Högskolan Dalarna (du.se)

Dalarna 24h Innovation Challenge

Dalarna 24h Innovation Challenge är en idétävling där högskolestudenter får 24 timmar på sig att hitta lösningar på en konkret utmaning, presenterad av ett företag eller en organisation. 

Dalarna 24h Innovation Challenge

Arbetsmarknadsmässor

Campusdagen - en mötesplats för arbetsgivare och studenter

Varje höst arrangeras Högskolan Dalarnas arbetsgivarmässa Campusdagen som ger studenter och arbetsgivare chansen att knyta värdefulla kontakter.

På plats finns ett brett utbud av utställare som representerar olika sektorer såsom bygg, energi, IT, turism, ekonomi, HR och industri. Campusdagen besöks av nationella och internationella studenter från utbildningarna:

 • Ekonomprogrammet
 • Magisterprogram i Företagsekonomi med ett internationellt fokus
 • Magisterprogram i Nationalekonomi
 • Sport Management
 • International Tourism Management
 • Magisterprogram I destinationsutveckling
 • Personal och arbetslivsprogrammet
 • Magisterprogram Business Intelligence
 • Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
 • Byggteknik – Högskoleingenjörsprogram
 • Byggteknik - Produktion och förvaltning
 • Grafisk design och webbutveckling
 • Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem
 • IT-säkerhet och mjukvarutestning
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Master och magister i solenergiteknik
 • Magister i Energieffektivt byggande
 • Produktionstekniker
 • Master i Data science. 

Campusdagen 2023 - Högskolan Dalarna (du.se)

Arbetsmarknadsdag för byggsektorn

ByggDialog Dalarna arrangerar tillsammans med Högskolan Dalarna en arbetsmarknadsdag för byggstudenter och byggbranschen där studenter och företag får träffas för att knyta värdefulla kontakter. 

Inbjudna är företag och organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen i hela Dalarna samt studenter från byggprogrammen på både grund- och avancerad nivå:

 • Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
 • Byggteknik – Produktion och förvaltning
 • Byggingenjörsprogram
 • Master Programme in Energy Efficient Built Environment

Dalatorget

Dalatorget är en årligt återkommande konferens för regionens skolor, lärare, skolledare, studenter, forskare och lärarutbildare. På plats finns utställare från kommuner, skolor, forskare och bokförlag.

FoU-Marknad hälsa och välfärd

FoU-Marknaden är en konferens för kunskapsutbyte med medverkande forskare och studenter från Högskolan Dalarna och kommunala och regionala verksamheter inom hälso- och sjukvården i Dalarna. Konferensen arrangeras i Falun vid två tillfällen under våren. Nästa tillfälle 11 januari 2024.  

Senast granskad:
Senast granskad: