Samverka med forskare

Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle – för nuvarande och kommande generationer. Vid Högskolan Dalarna bedrivs forskning och utbildning i framkant inom ett stort antal områden. Du är välkommen att ta del av vår kunskap för att stärka dig, din organisation och dina anställda.