Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

Kunskapsbank

Om Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Dalarnas kommuner har ett väl fungerande samarbete avseende vård­utveckling och kompetensutvecklingsfrågor och arbetar tillsammans med Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna, för att gemensamt möta och identifiera nya behov inom kommunal vård och omsorg.

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • Främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt
  • Stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • Stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling

Styrgruppen för verksamheten på Kunskapscentrum för kommunal hälso- och består av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. Arbetet leds av lektor Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna.

Läs vår verksamhetsplan för 2023 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2022 (pdf)

 

Kalendarium

Styrgrupp

Sedan sommaren 2012 består Kunskapscentrums styrgrupp av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering.

Avesta tf MAS
Lena Ehn, lena.ehn@avesta.se 

Borlänge MAS 
Emma Montén, MASMAR@borlange.se

Borlänge MAR
vik Stina Anwall, stina.anwall@borlange.se

Falun MAS
Helena Bohman, helena.bohman@falun.se

Falun MAR 

Maria Erhart Bergqvist, maria.erhart.bergkvist@falun.se

Gagnef MAS 
Malin Gudmundsson, malin.gudmundsson@gagnef.se

Gagnef MAR vakant

Leksand/Rättvik  MAR
Helena H Sandberg,  helena.hellberg-sandberg@rattvik.se 

Hedemora MAS
Katarzyna Tarantino, katarzyna.tarantino@hedemora.se 

Leksand MAS
Jonathan Wigert, jonathan.wigert@leksand.se

Ludvika MAS
Maj-Britt Bertholdsson, maj-britt.bertholdsson@ludvika.se
Vik. Jimmy Liinanki, jimmy.liinanki@ludvika.se

Ludvika MAR
Eva Krifors, eva.krifors@ludvika.se

Malung-Sälen MAS
Annika Larsson, annika.larsson@malung-salen.se

Mora MAS
Kerstin Sandgren, kerstin.sandgren@mora.se

MAR Mora/Orsa/Älvdalen
Anna Snygg-Tysk, anna.snygg-tysk@mora.se

Orsa MAS
Britta Schaar, britta.shaar@orsa.se

Rättvik MAS 
Åsa Holén, asa.holen@rattvik.se

Smedjebacken MAS
Angelica Karlström, angelica.karlstrom@smedjebacken.se

Säter MAS/MAR 
Mona Forsling, mona.forsling@sater.se

Vansbro MAS
Lis Frost Danielson, lis.frost-danielsson@vansbro.se

Vansbro MAR

Elisabet Myrberg, elisabeth.myrberg@vansbro.se

Älvdalen MAS/MAR
Ingela Garbergs, ingela.garbergs@alvdalen.se

Vårdutvecklare
Lena Olai, loa@du.se, mobil: 073-065 75 02
bitr. Therese Granström, tga@du.se

Senast granskad:
Nyheter

Inspelade föreläsningar om äldre och läkemedel samt läkemedelsgenomgång ligger under fliken Omvårdnad.

Årets studentuppsatser ligger under fliken Omvårdnad längst ner i en rullmeny.

Länk till Novo Nordisk utbildningsmaterial delegeringsutbildning diabetes ligger nu under fliken "Delegering".

Delegeringsmaterialet för 2023 ligger nu under fliken "Delegering". 

 

Kontakt
Verksamhetsledare
Senast granskad: