Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

Kunskapsbank

Om Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Dalarnas kommuner har ett väl fungerande samarbete avseende vård­utveckling och kompetensutvecklingsfrågor och arbetar tillsammans med Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna, för att gemensamt möta och identifiera nya behov inom kommunal vård och omsorg.

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • Främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt
  • Stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • Stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling

Styrgruppen för verksamheten på Kunskapscentrum för kommunal hälso- och består av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. Arbetet leds av lektor Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna.

Läs vår verksamhetsplan för 2024 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)

 

Kalendarium

Senast granskad:
Nyheter

Årets studentuppsatser finns nu under fliken Omvårdnad i en rullmeny längst ner

Delegeringsmaterialet daterat 2023 skall användas även 2024

Vikarieutbildning i Vårdhygien i 4 delar finns under fliken "Omvårdnad"

 

Kontakt
Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)
Kontakt
Verksamhetsledare
Senast granskad: