Personlig presentation av Lena Olai

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer