Forskningsprojekt: Munhälsa hos äldre

Projektledare
Deltagare
Susanne Koistinen
Lena Olai
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta avhandlingsarbete är att beskriva munhälsan hos äldre personer inom korttidsvård, deras erfarenheter och upplevelser av munvård samt att beskriva munhälsans betydelse för munhälsorelaterade livskvalitet, ätande och nutrition.
Studierna bedrivs huvudsakligen inom ramen för det pågående forskningsprojektet SOFIA (Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age) som studerar aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Avhandlingen har en deskriptiv design med såväl kvantitativa som kvalitativa studiedesigner.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Familjen Kamprads stiftelse