Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - SUD

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna är en mötesplats för yrkesverksamma, ledare och forskare som vill arbeta för att utveckla verksamheten inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Bord med tre koppar och händer som vilar på bordet.
Yasir Imam

Kontakt

Elin Johansson
Verksamhetsutvecklare
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Verksamhetsledare (Tjänstledig)
Universitetsadjunkt socialt arbete

Nyhetsbrev

Höstens första nyhetsbrev informerar om 2024 års uppdragsutbildningar och uppstarterna som närmar sig för både Lokal praktikutveckling och nätverket "Jag & min familj". SUD flaggar även för deadlines för ansökan till Socialtjänstforskningsfonden och att inkomma med ämnesförslag till examensarbeten.

Till nyhetsarkivet

Kalender

12 Dec

Den 12 december genomförs den sista kursdagen av totalt sex i kursen Ledarskapets juridik, som är kurs tre av de fyra ledarskapsutbildningarna för socialtjänstens chefer.

15 Dec
13:00

Den 15 december träffas representanterna i SUD's råd för att behandla aktuella ärenden.

16 Jan
09:00

SUD bjuder in till workshop med kommundoktorand Amanda Jones som forskar om hur brukardelaktigheten i samordnad individuell planering (SIP) kan stärkas för vuxna personer som har kombinerad psykisk ohälsa ...

Ansökan lokal praktikutveckling

Bepröva din egen praktik i samverkan med forskare från HDa. Ansökningsformulär hittar du här.

Anmälan uppdragsutbildningar

Här kan du anmäla dig till kurs i Motiverande samtal (MI) VT-24

Deadline är passerad för anmälan till kurs i Addiction Severity Index (ASI) VT-24

Deadline är passerad för anmälan till ledarskapskursen Ny som ledare (kurs 1) VT-24

Ledarskapskursen Kommunal styrning och implementering (kurs 4) VT-24 är nu fullbokad.

Samverkansparter och medfinansiärer

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan för Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. SUD består av 15 kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Samverkan inom SUD ska främja kompetensförsörjning, utbildning, praktiknära forskning, samt evidensbaserad verksamhetsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. 

Logotyp Avesta kommunLogotyp Borlänge kommunLogotyp Falu kommunLogotyp Gagnefs kommunLogotyp Hedemora kommunLogotyp Leksands kommunLogotyp Ludvika kommunLogotyp Malung-Sälens kommunLogotyp Mora kommun  Logotyp Orsa kommunLogotyp Region DalarnaLogotyp Rättviks kommun Logotyp Smedjebackens kommunLogotyp Säters kommunLogotyp Vansbro kommunLogotyp Älvdalens kommun