Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - SUD

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna är en mötesplats för yrkesverksamma, ledare och forskare som vill arbeta för att utveckla verksamheten inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Bord med tre koppar och händer som vilar på bordet.
Yasir Imam

Kontakt

Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Universitetsadjunkt socialt arbete

Nyhetsbrev

I mars månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kommande konferenser, FoU-marknaden som vi gör en extra satsning på i år, den nya kursen i samsjuklighet och övriga uppdragsutbildningar som startar i höst, samt ett första forskarstött utvecklingsprojekt inom ramarna för Lokal praktikutveckling.

Till nyhetsarkivet

Kalender

30 Maj
08:30

Under vårens FoU-marknad i Hälsa och Välfärd medverkar studenter från socionom- och sjuksköterskeprogrammet, representanter från verksamheter på området, samt forskare från Högskolan Dalarna.

12 Jun
13:00

Den 12 juni träffas representanterna i SUD's råd för att behandla aktuella ärenden.

Ansökan lokal praktikutveckling

Bepröva din egen praktik i samverkan med forskare från HDa. Ansökningsformulär hittar du här.

Anmälan uppdragsutbildningar

Läs mer om våra utbildningar under rubriken Uppdragsutbildningar.

Här finns anmälningsformulär till höstens planerade kurser

Samsjuklighet - Skadligt bruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa, 7.5 hp

Motiverande samtal (MI)

Ledarskapsutbildning

Ledarskap för effektivt samarbete, 7.5 hp

Ny som ledare, 7.5 hp

Samverkansparter och medfinansiärer

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan för Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. SUD består av 15 kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Samverkan inom SUD ska främja kompetensförsörjning, utbildning, praktiknära forskning, samt evidensbaserad verksamhetsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. 

Logotyp Avesta kommunLogotyp Borlänge kommunLogotyp Falu kommunLogotyp Gagnefs kommunLogotyp Hedemora kommunLogotyp Leksands kommunLogotyp Ludvika kommunLogotyp Malung-Sälens kommunLogotyp Mora kommun  Logotyp Orsa kommunLogotyp Region DalarnaLogotyp Rättviks kommun Logotyp Smedjebackens kommunLogotyp Säters kommunLogotyp Vansbro kommunLogotyp Älvdalens kommun