Personlig presentation av Ulf Kassfeldt

Universitetsadjunkt socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd