Mötesprotokoll: SUD-AU / SUD-råd

SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, samtliga 15 kommuner i Dalarna, Region Dalarna och fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

Senast granskad:
Senast granskad: