Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

PUD är en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning samt ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och myndigheter.  PUD arrangerar den kompetensutveckling ni önskar.

PUD

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). PUD erbjuder mötesplatser för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att gemensamt utveckla verksamheten i skola och i lärarutbildning. En mötesarena är PUD-rådet; här är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

Vårterminen 2024

PUD-AU: 30 jan, 9-12, Selma

PUD-Råd: 5 mar, 9-15, C339

PUD-AU: 16 apr, 9-12, Selma

PUD-AU: 31 maj, 9-12, Selma

Höstterminen 2024

PUD-AU: 3 sep, 9-12, Selma

PUD-Råd: 1 okt, 9-15

PUD-AU: 12 nov, 9-12, Selma

PUD-AU: 13 dec, 9-12, Selma

Vårterminen 2025

PUD-AU: 28 jan, 9-12, Selma

PUD-Råd: 4 mar, 9-15

PUD-AU: 15 apr, 9-12, Selma

PUD-AU: 5 jun, 9-12, Selma

Samverkansavtalet mellan Högskolan Dalarna och PUD:s medlemsorganisationer, Exempel

 
 
 
 
 
 

Varje termin besöker representanter för lärarutbildningen medlemsorganisationer i PUD för dialogmöten. Dialogmöten är en form av samverkan där vi tillsammans med medlemsorganisationerna tittar på vårt samarbete och vilka frågor som är aktuella. Det kan till exempel handla om frågor rörande kompetensförsörjning, skolutveckling, VFU eller handledarutbildning.

Under våren 2023 har representanter för lärarutbildningen besökt följande medlemsorganisationer i PUD för dialogmöten: Falu kommun för- grund- och gymnasieskola, Ludvika kommun för- och grundskola, Hedemora kommun, Avesta kommun, Orsa kommun, Mora kommun grundskola, Smedjebackens kommun, Falu frigymnasium.

Önskar ni planera in ett besök av representanter för lärarutbildningen, kontakta PUD eller Torbjörn Sevelin, tsl@du.se

Biliten.jpg

* Inbjudan till SVA-nätverkets femte möte för 2023-2024

Vi i ämnet svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna bjuder in till nätverksmöte 29 april kl. 15-17 på Zoom.

 Mer information & Anmälan

 

* Inbjudan till SVA-nätverkets fjärde möte för 2023-2024

Vi i ämnet svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna bjuder in till nätverksmöte 15 februari kl. 15-17 på Zoom.

 Mer information & Anmälan

 

* Inbjudan till SVA-nätverkets tredje möte för 2023

Vi i ämnet svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna bjuder in till nätverksmöte 14 december kl. 15-17 på Zoom.

Mer information & Anmälan

 

* Inbjudan till SVA-nätverkets andra möte för 2023

Vi i ämnet svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna bjuder in till nätverksmöte

23 oktober kl. 15-17 på Zoom.

Mer information & Anmälan

 

* Regionalt nätverk för lärare i hem- och konsumentkunskap
Välkommen till träff nummer 3
4 april 2023 15.00 (15.30)-17.30

Plats & mer information

 

*Historielärarnas förening bjuder in till Nätverks- och fortbildningsträff om Globalhistoria

Torsdag den 16:e mars
kl 18.00-20.00, digitalt via zoom

Mer information & Anmälan

* Allt för Sverige! En resa mot framtidens demokrati med start i 2023-års klassrum

Välkommen till en eftermiddag om skolforskning med forskare och doktorander från Högskolan Dalarna.

30 november 2023 kl. 14.00-16.30

Mer information & Anmälan

 

* TIM2023 One-day Conference:
Welcome to a full day of inspiration and new knowledge
on translanguaging in diverse contexts.

Translanguaging in the Age of (Im)mobility (TIM2023)
Tuesday June 13, 2023, at Dalarna University, Falun

Learn more & Register

 

* Föreläsning av Kajsa Lamm
”Lunch, matsal, ”matan” eller bamba – lust, utveckling och lärande vid måltiden”

16 mars 2023 14.00-16.00, OBS: Ändrat till Enbart digitalt -se Mer information:

Mer information & Anmälan

 

* Välkommen till föreläsning!:
ONSDAG DEN 16 FEBRUARI 2022 KL. 14-16:

Att leda och organisera för lärande
Mer information och anmälningslänk (Öppnas som PDF)

 

* Välkommen till ämnesfortbildning i historia:
TISDAG DEN 1 FEBRUARI 2022 KL. 18-20:

Hur synliggör vi barns villkor i historien?
(Öppnas som PDF)

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetsledare
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Professor pedagogiskt arbete
Verksamhetsutvecklare
Projektadministratör
Utbildningschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Senast granskad:

Aktuellt

HT 2024 ger Högskolan Dalarna kursen Fortbildning för rektorer, 7,5 hp, med inriktning rektorer i förskola:

Rektors pedagogiska ledarskap med fokus på förskolans utbildningsuppdrag

Mer info & Anmälan

HT 2024 ger Högskolan Dalarna kursen Att leda kollegiala lärprocesser i förskola och skola, 7,5 hp

 Mer info & Anmälan

Banner Samverkan i lärarutbildning.png
SAMVERKAN I LÄRARUTBILDNING

Dalatorget 2024 infaller

6 september

 Mer info & Detta hände på Dalatorget 2023

Att starta utbildningsnätverk vid Högskolan Dalarna, finansierade genom ULF

– utlysning 2023

Mer information & Anmälan

 

Senast granskad: