Utbildningsprogram LBF3A

Grundlärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Schemalagda studier sker 1-2 dagar i veckan med campusträffar i Falun men även nätbaserade studier erbjuds i vissa fall.

Parallellt med studierna arbetar du som lärare på en skola i regionen (läraraspirantstjänst). Detta ger dig möjlighet att relatera högskolestudierna till verksamheten på skolan samtidigt som du kan ta med dig erfarenheter från arbetet som lärare i studierna vid högskolan.

Ansökan till programmet som startar hösten 2021 sker genom antagning.se mellan den 15 februari - 15 mars. Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan.

Parallellt med ansökan till utbildningen behöver du även söka någon av de tjänster som finns tillgängliga för AIL-studenter i regionens kommuner. Du behöver kontakta varje kommun för sig och lämna in de ansökningshandlingar som efterfrågas. Kontakta kommunernas kontaktpersoner för arbetsintegrerad lärarutbildning för ett samtal om anställning som lärare under utbildningen.

Läs mer om våra andra grundlärarprogram

Utbildningens innehåll

Utbildningen förbereder dig för att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Kontakt med arbetslivet

I den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med erfarenheter som du skaffar dig genom att du samtidigt du arbetar som lärare i regionen. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet.

Studera utomlands

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras dessutom att delta i utbyten som vi har med våra partneruniversitet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs F-3 i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och andra studier på avancerad nivå.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. Utbildning och lärande bedriver forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. 

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • utbildning av lärare som kan väcka medvetenhet och engagemang för hållbar utveckling
  • utveckling av pedagogik för nätbaserat lärande gör kunskap tillgänglig för flera och stöder lärandet om inte minst hållbarhetsfrågor.
Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
75%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H38SZ
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
    Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
    (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig