Utbildningsprogram LBF3A

Grundlärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 arbetsintegrerad utbildning

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Schemalagda studier sker 1-2 dagar i veckan, som nätbaserad eller genom campusträffar på Högskolan Dalarna i Falun.

Utbildningen är konstruerad så att du parallellt med studierna har möjlighet att arbeta som lärare på en skola i regionen. På så sätt kan högskolestudierna relateras till egna erfarenheter från den pedagogiska verksamheten på skolan samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare integreras med studierna vid högskolan.

Parallellt med ansökan till utbildningen behöver du söka tjänst i en kommun där du vill arbeta som lärare. I regionens kommuner finns ett antal tjänster tillgängliga för AIL-studenter att söka (så kallade läraraspirantstjänster). Antalet platser varierar från kommun till kommun. Du behöver därför kontakta varje kommun, som du är intresserad av, och lämna in de ansökningshandlingar som efterfrågas.

Här finns en lista över kommunernas kontaktpersoner för arbetsintegrerad lärarutbildning - ta kontakt för att få mer information om hur du ska söka tjänst i den specifika kommunen.

Vid anställning blir du knuten till en läraraspiranttjänst hos någon av projektets skolhuvudmän under hela studietiden.
Läraraspirantkontraktet förnyas en gång per år under förutsättning att intresset är ömsesidigt.

Anställningen 100% övergår till 50% under utbildningstiden och gäller då undervisning på en skola i regionen.

Lönen är minst 18000 kr / mån. Den består av en del lön för arbete i tjänst som läraraspirant och en del som lön för högskolestudier. All ekonomisk ersättning utgår från deltagande kommuner i regionen.

Ansökan till programmet som startar hösten 2023 sker genom antagning.se mellan den 15 februari - 15 mars. Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan.

Studenter berättar

Porträtt på Felicia Norling

"Det blir ett utbyte åt båda håll och det finns mycket lärdom att ta av varandra."

Efter att ha arbetat i skolans värld under en tid valde Martina och Madelene att vidareutbilda sig till lärare samtidigt som de fortsatte att undervisa.

Läs hela intervjun med Martina och Madelene 

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Utbildningen förbereder dig för att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Termin 1 - 2

 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag, 15 hp
 • Svenska, 15 hp
 • Matematik, 15 hp

Termin 3 - 4

 • Didaktik och ledarskap, 15 hp, (varav VFU 7,5 hp)
 • NO/Teknik, 30 hp eller SO, 30 hp

Termin 5 - 6

 • Utveckling och lärande, 15 hp, (varav VFU 7,5 hp)
 • Engelska, 30 hp

Termin 7 - 8

 • Svenska, 15 hp
 • Matematik, 15 hp
 • Sociala relationer, konflikter och makt, 15 hp, (varav VFU 7,5 hp)
 • Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning, 7,5 hp

Termin 9 - 10

 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp 
 • Examensarbete del 1, 15 hp
 • Examensarbete del 2, 15 hp
 • Utvärdering och utvecklingsarbete, 15 hp, (varav VFU 7,5 hp)

Kontakt med arbetslivet

I den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med erfarenheter som du skaffar dig genom att du samtidigt arbetar som lärare i regionen. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet.

Studera utomlands

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras dessutom att delta i utbyten som vi har med våra partneruniversitet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs förskoleklass och årskurs 1–3 i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och andra studier på avancerad nivå.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Terje Hedström