Martina och Madelene har läst arbetsintegrerad lärarutbildning

– Det blir ett utbyte åt båda håll och det finns mycket lärdom att ta av varandra, säger Martina Engmalm.

Två kvinnor med biblioteket på Campus Falun i Bakgrunden
Från vänster: Madelene Ingesson och Martina Engmalm. Erik Norin

Efter att redan ha arbetat i skolans värld under en tid valde Martina Engmalm och Madelene Ingesson att vidareutbilda sig till lärare samtidigt som de fortsatte att undervisa. I ett samverkansprojekt som Högskolan Dalarna bedriver i samarbete med Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUD) tog de båda chansen att bli två av många lärare som projektet förväntas kunna bidra med till region Dalarna.

– Jag började läsa grundlärarprogrammet på heltid, men kände efter ett tag att jag orkade med att även arbeta under studierna. För mig som också har barn handlade det också mycket om att kunna studera utan mycket lägre inkomst än tidigare eller att behöva ta studielån, säger Martina Engmalm.

– Variationen för mig var avgörande. Jag tror inte jag hade haft disciplinen att bara studera. Utan möjligheten att kunna kombinera det med arbete samtidigt passade mig perfekt, säger Madelene Ingesson.

Vad tycker ni är det unika med utbildningen?

– Att man direkt kan överföra det man lärt sig i utbildningen till klassrummet och eleverna. Det blir så autentiskt i och med det. Vare sig det är arbetssätt, ämnen eller olika modeller att arbeta utifrån, kan man med enkelhet se om det funkar i praktiken, säger Martina Engmalm.

– Även det vi gör i arbetet hade vi användning av i studierna. Det blir ett utbyte åt båda håll och det finns mycket lärdom att ta av sina kurskamraters erfarenheter av arbete i andra skolor. Diskussionerna oss emellan var därför väldigt värdefulla, säger Madelene Ingesson.

Hur ser en vanlig vecka ut för en AIL-student?

– Upplägget var att man studerade 75 procent och jobbade 50 procent. På måndagar var det oftast seminarium hela dagen. Tisdag – torsdag arbetade jag i min skola med undervisning samtidigt som jag förberedde inför nästkommande vecka. Fredagar innebar också en hel del förberedelser, samt egen inläsning, säger Madelene Ingesson.

– Det varierade beroende på vilken kurs vi läste eftersom mängden egen inläsning kunde skilja sig mycket, men i det stora hela var det som Madelene förklarat. Sedan hade vi även förtroendetimmar utanför schemalagd tid som vi la på planering för kommande lektioner. Man blev en fena på att strukturera och planera sina dagar, säger Martina Engmalm.

Var ni garanterade arbete efter studierna?

– I samband med att jag påbörjade studierna skrev jag ett avtal med Vansbro kommun, som garanterade mig arbete hos dem i någon av kommunens skolor efter att jag fullföljde utbildningen, säger Madelene Ingesson.

– Jag visste också om sedan tidigare att jag skulle få vara kvar inom Leksands kommun, vilket var en extra trygghet och något som motiverade mig ytterligare att börja studera, säger Martina Engmalm.

Vad har ni för tips till blivande studenter som också vill läsa AIL?

– Det är en så bra och rolig utbildning. Tveka inte utan ta i stället chansen. Det är en jättebra möjlighet för att utvecklas i sitt yrke, säger Martina Engmalm.

– Drabbas inte av panik i början för att det är mycket att göra. Det tar ett tag innan man kommer in i tempot med studier och arbete. I slutändan är det värt det, för då har man redan samlat på sig flera år av arbetserfarenhet och studier. Man känner att man kan yrket, säger Madelene Ingesson.   

Senast granskad:
Senast granskad: