Tema Arbetsliv

På Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna forskar, ut­bildar och bidrar vi med smarta metoder för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi står för kunskap baserad på en blandning av praktik och forskning.

Från internationell spetskompetens till vardagsnära praktiskt arbete tillsam­mans med näringsliv och andra intressenter i Dalarna.

Bland alla facktermer, teorier och begrepp är det lätt att glömma bort det viktigaste; människorna bakom. Alla de som tänker, känner, skapar och producerar. Oavsett var du jobbar är det oftast människorna som gör den största skillnaden.

Människan är en tillväxtfaktor att räkna med. Och värd att ta på allvar.

Kurser

Balansera din yrkeserfarenhet! Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna inbjuder till kurser med KULA – Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Vi gör kurser för dig som vill balansera din yrkeserfarenhet med utbildning.

Reflektion är vårt nyckelord; dels genom egna skriftliga "reflektionsprotokoll" istället för tentor, dels genom att ge våra kursdeltagare rikliga tillfällen till utbyte med varandra och föreläsare. Vi anpassar utbildningen till dina behov såväl i upplägg som i innehåll. Efter avslutad kurs får du 7,5 högskolepoäng.

Mer information om kursinnehåll och aktuella kurser

Metoder

Skapa motivation och engagemang

Begreppet Moveit har utvecklats som ett samlingsbegrepp för metoder som inriktas mot att skapa säkra, attraktiva och effektiva arbetsmiljöer. Att skapa motivation och engagemang för arbetsplatsutveckling är inte helt lätt. Det kan flera företagare intyga. Många av de investeringar som gjorts har inte fått avsedd effekt. Tema Arbetsliv har i olika projekt undersökt hur man kan motivera och engagera medarbetare med hjälp av olika metoder.

Mer information om de metoder som används inom Tema Arbetsliv

Personal

Högskolan Dalarna

 

Roland

Roland Ahlstrand
Professor i Arbetsvetenskap
roland.ahlstrand@du.se

                

 

Kontakta mig gärna när det gäller frågor om:

 • Arbetsorganisation
 • Arbetskvalitet
 • Företagsomställningar
 • Partsrelationer
Ing-Marie Andersson     

Ing-Marie Andersson
Professor senior i Arbetsvetenskap
ima@du.se
023 778673
070 6567020

Jag svarar gärna på frågor om:

 • Arbetsmiljöåtgärder
 • Motivationsskapande metoder
 • Visualisering och video
 • Kunskapsöverföring  

 Jag har många års erfarenhet av tillverkningsindustrin.

Åsa Bergman Bruhn             
Universitetsadjunkt
och Doktorand i Arbetsvetenskap 
asu@du.se
023 778026

Jag svarar gärna på frågor om:

 • Arbetsmiljöarbete
 • Ergonomi
 • Modellen Attraktivt arbete

Dessutom är jag intresserad av implementeringskunskap och deltagande aktionsforskning

 

Tina Forsberg             
Universitetslektor i Arbetsvetenskap 
tfo@du.se

 

Marie

Marie Moström Åberg
Doktorand
Adjunkt i pedagogik med
arbetslivsinriktning
mmt@du.se
023 778848

Du kontaktar mig om du är nyfiken på:

 • Lärande, förändring och utveckling: Individuellt, kollektivt, organisatoriskt
 • Ledarskap
 • Kommunikation: Enskilda samtal och i grupp
 • Attraktivt arbete och processledning

Gunnar Rosén

Gunnar Rosén
Professor Senior i Arbetsvetenskap
grs@du.se
070 6567030

Ring mig om du vill veta mer om: 

 • arbetsmiljöutveckling
 • yrkeshygien och kemi
 • visualisering och video
 • metodutveckling

 Jag har många års erfarenhet av tillverkningsindustrin.

Alexis Rydell

Alexis Rydell
Ekonomie doktor i Arbetsvetenskap  
ary@du.se 
023 778925
073 9985099

 

Kontakta mig om du vill veta mer om: 

 • Partsrelationer
 • Organisationsförändringar och personalneddragningar
 • Arbetsorganisation
 • Arbetsmiljö

Annika Vänje

Annika Vänje
Universitetslektor i Arbetsvetenskap
ava@du.se

023 778878

Jag svarar gärna på frågor om:

•Forskning

•Undervisning

 

Elin Storman
Doktorand
Arbetsvetenskap
ems@du.se

023 778280

 

Senast granskad:
Senast granskad: