KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Högskolan Dalarna erbjuder en rad olika utbildningar inom kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Välj ur vårt ordinarie kurs- och programutbud eller kontakta oss för skräddarsydda lösningar utifrån just era behov.

KULA-kurserna erbjuds både som uppdragsutbildning och som högskolekurser och ges endast vid lägst 20 anmälda deltagare.

Under hösten 2021 erbjuds följande: 

  • Arbetsmiljöarbete - i praktiken (GAB24F)

Studietakt

Samtliga KULA-kurser ges på kvartsfart under en termin och ger 7,5 högskolepoäng efter godkänd, avslutad kurs.

Examination

Examination sker i form av reflektionsprotokoll med dina egna reflektioner över litteratur och kursträffar, kopplad till erfarenheter och din arbetssituation.

Närvaro

Vi träffas normalt fyra heldagar, med cirka en månads mellanrum, för föreläsningar och seminarier. Kursdagarna är obligatoriska och närvaro vid minst 3 av dessa krävs för att kunna slutföra kursen. Observera att upplägget kan skilja sig åt nu under pandemin.

Studieort och datum

Studieort är Högskolan Dalarna campus Borlänge och information om aktuella datum informeras om i god tid innan kursstart. Kursen startar vanligtvis med ett obligatoriskt upprop via Högskolans nätbaserade klassrum/videoforum. Hösten -21 sker undervisningen på distans i enlighet med rektors beslut. 

Observera att det första kurstillfället är extra viktigt att närvara vid för att kunna slutföra kursen!

Kursdatum för hösten 2021 kommer du senare hitta i kursens kursrum på läroplattformen Learn. 

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Anmälan

Välkommen att söka på www.antagning.se senast 15 oktober för kurser på våren respektive 15 april för kurser på hösten. I mån av plats går det att göra en sen anmälan fram till kurstart, men anmäl dig redan nu så säkrar du att kursen ges och att du får en plats! Beroende av antal deltagare tas beslut i december om kursens genomförande.

Kursutbud 

Följande kurser erbjuder vi regelbundet i KULA. Du hittar kursplanen genom att klicka på namnet på den kurs du är intresserad av.

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?
Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Senast granskad:
Senast granskad: