KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Högskolan Dalarna erbjuder en rad olika utbildningar inom kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Välj ur vårt ordinarie kurs- och programutbud eller kontakta oss för skräddarsydda lösningar utifrån just era behov.

KULA-kurserna erbjuds både som uppdragsutbildning och som högskolekurser och ges vid lägst 20 deltagare.

Studietakt

Samtliga KULA-kurser ges på kvartsfart under en termin och ger 7,5 högskolepoäng efter godkänd, avslutad kurs.

Examination

Examination sker i form av reflektionsprotokoll med dina egna reflektioner över litteratur och kursträffar, kopplad till erfarenheter och din arbetssituation.

Närvaro

Vi träffas normalt fyra heldagar, med cirka en månads mellanrum, för föreläsningar och seminarier. Kursdagarna är obligatoriska och närvaro vid minst 3 av dessa krävs för att kunna slutföra kursen. Observera att upplägget kan skilja sig åt nu under pandemin.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Kursutbud 

Följande kurser erbjuder vi regelbundet i KULA. Du hittar kursplanen genom att klicka på namnet på den kurs du är intresserad av.

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?
Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Senast granskad:
Senast granskad: