KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet
2 min läsning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Högskolan Dalarna erbjuder en rad olika utbildningar inom kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Välj ur vårt ordinarie kurs- och programutbud eller kontakta oss för skräddarsydda lösningar utifrån just era behov.

KULA-kurserna erbjuds både som uppdragsutbildning och som högskolekurser och ges endast vid lägst 20 anmälda deltagare.

Under våren 2019 ges två kurser "Professionell kommunikation - mer än bara samtal" samt den nya kursen "Arbetsmiljö i praktiken".

Under hösten 2019 ges kursen "Att arbeta i projekt".

 

Kort beskrivning avden nya kursen Arbetsmiljö i praktiken:

Arbetsmiljöarbete har blivit en allt mer aktuell fråga på arbetsplatser. I den här kursen kommer olika perspektiv på arbetsmiljöarbetet att behandlas. Lagtiftning såsom SAM och OSA, att främja hållbara arbeten utifrån den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt att främja en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess kommer att vara i fokus. Exempel på metoder kommer att diskuteras.

Studietakt

Samtliga kurser ges på kvartsfart under en termin och ger 7,5 högskolepoäng efter godkänd, avslutad kurs.

Examination

Examination sker i form av reflektionsprotokoll med dina egna reflektioner över litteratur och kursträffar, kopplad till erfarenheter och din arbetssituation.

Närvaro

Vi träffas fyra heldagar, med cirka en månads mellanrum, för föreläsningar och seminarier. Kursdagarna är obligatoriska och närvaro vid minst 3 av dessa krävs för att kunna slutföra kursen.

Studieort och datum

 

För kursen "Att arbeta i projekt" är studieplats Högskolan Dalarna campus Borlänge, vid följande datum:

  • 18 september
  • 15 oktober
  • 12 november
  • 10 december 

Kursen startar med ett obligatorisk upprop den 3 september, kl. 13 via Connect, Högskolans nätbaserade klassrum.

Observera att det första kurstillfället är extra viktigt att närvara vid för att kunna slutföra kursen! 

Behörighet

För att vara behörig till en KULA-kurs krävs Standardbehörighet A, samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Anmälan

Välkommen att söka på www.antagning.se senast 15 oktober för kurser på våren respektive 15 april för kurser på hösten. I mån av plats går det att göra en sen anmälan fram till kurstart, men anmäl dig redan nu så säkrar du att kursen ges och att du får en plats! Beroende av antal deltagare tas beslut i december om kursens genomförande.

Kursutbud 

Följande kurser erbjuder vi regelbundet i KULA. Du hittar kursplanen genom att klicka på namnet på den kurs du är intresserad av.

Kontakt

Marie Moström Åberg
Univ adjunkt arbetsvetenskap (Tjänstledig)
Senast granskad: