Kurs GAB24F

Arbetsmiljöarbete - i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om hur man på arbetsplatser kan bedriva ett systematiskt och effektivt arbetsmiljöarbete för att främja ett hållbart arbetsliv.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Diskutera övergripande lagstiftning och avtal, samt olika roller och intressenter inom arbetsmiljöområdet (1)
  • Beskriva hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan genomföras i praktiken (2)
  • Övergripande diskutera hur risker kan elimineras och den fysiska arbetsmiljön främjas för ett hållbart arbetsliv. (3)
  • Reflektera över hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) kan främjas för ett hållbart arbetsliv (4)
  • Diskutera hur en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess kan främjas (5)
  • Sammanfatta och motivera hur ett hållbart arbetsliv effektivt kan främjas (6)