Kurs GAB24F

Arbetsmiljöarbete - i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen fokuserar på att utveckla ett hållbart arbetsliv genom att arbeta med ett främjande förhållningssätt. Grunden är att arbetsmiljöarbete ska bedrivas effektivt och systematiskt. Kursen behandlar arbetsmiljöarbete ur olika perspektiv; lagstiftning, olika roller och intressenter, att eliminera risker och främja hållbara arbeten utifrån den fysiska arbetsmiljön samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och att främja en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Grundläggande lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas. Metoder för hur man effektivt kan arbeta för att främja ett hållbart fysiskt arbetsliv berörs. Organisatorisk och social arbetsmiljö diskuteras och mobbning, konflikthantering, mångfald tas upp. Rehabiliteringsprocessen och hur den kan göras hållbar och effektiv diskuteras.

Extra information:

OBS: 4 obligatoriska kursdagar online (7/9, 5/10, 9/11 och 7/12). Introduktion 1/9.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39XQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig