Kurs GAB24F

Arbetsmiljöarbete - i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen fokuserar på att utveckla ett hållbart arbetsliv genom att arbeta med ett främjande förhållningssätt. Grunden är att arbetsmiljöarbete ska bedrivas effektivt och systematiskt. Kursen behandlar arbetsmiljöarbete ur olika perspektiv; lagstiftning, olika roller och intressenter, att eliminera risker och främja hållbara arbeten utifrån den fysiska arbetsmiljön samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och att främja en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Grundläggande lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas. Metoder för hur man effektivt kan arbeta för att främja ett hållbart fysiskt arbetsliv berörs. Organisatorisk och social arbetsmiljö diskuteras och mobbning, konflikthantering, mångfald tas upp. Rehabiliteringsprocessen och hur den kan göras hållbar och effektiv diskuteras.

Extra information:

OBS: 4 obligatoriska fysiska träffar + 1 obligatorisk nätträff

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35W7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.