Kurs AB1008

Personalekonomi i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller sambanden mellan personal - verksamhetsstyrning - verksamhetseffektivitet - teknisk utveckling.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • göra personalekonomiska kalkyler

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring

  • arbetsvärdering
  • lämpliga nyckeltal i en verksamhetsstyrning

Den studerande ska kunna diskutera och reflektera kring

  • verksamhetsutveckling, verksamhetseffektivitet och kompetensutveckling i ett personalperspektiv.