Kurs AB1007

Lönesättning - störning eller stimulans?

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller lönens funktioner och lönesättningens betydelse för verksamhetens effektivitet.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • utforma lönesystem på en arbetsplats


Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring

  • chefs och ledares uppdrag och påverkan på lön
  • lönesättning, lönepolitik, lönesystem
  • ekonomiska belöningars betydelse för arbetsmotivation och effektivitet
  • betydelsen av rättvis lön