Kurs AB1030

Att arbeta i projekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen behandlar hur projektgruppen arbetar (kommunikation, ledarskap, hantering av konflikter). Vidare behandlas vad projektgruppen arbetar med (planering, möten, uppföljning, utvärdering). Vid varje moment behandlas och diskuteras relevant forskning och teorier. Varje moment omfattar också praktisk användning av process- och visualiseringsverktyg, som skapar engagemang och delaktighet. Träning med verktygen, samt tillämpning och integrering av kunskap genomförs under handledning; i grupp och i verksamhetsförlagda studier. I det avslutande momentet görs personliga utvecklingsplaner under handledning.

Extra information:

Denna kurs är en KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Se mer på https://www.du.se/sv/Utbildning/uppdragsutbildning/kula---kompetensutveckling-och-larande-for-arbetslivet/ Uppgifterna om campusträffar är preliminära, det kan bli enbart nätbaserade träffar, beroende på hur restriktionerna för att motverka pandemin förändras.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H39YF
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig