Kurs AB1015

Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kompetens att genomföra verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen. Praktiska övningar med verktygen under handledning är en förutsättning.

Efter avslutad kurs ska den studerande:
  • visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller verksamhetsutveckling.
  • praktiskt kunna använda process- och visualiseringsverktyg för förändringsarbete.
  • praktiskt kunna använda process- och visualiseringsverktyg för attraktivt arbete.
  • praktiskt kunna använda process- och visualiseringsverktyg för kvalitetssäkring.
  • praktiskt kunna göra en personlig handlingsplan för verksamhetsutveckling.