Kurs AB1029

Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter vad gäller kunskapsfältet professionell kommunikation samt kunna reflektera över hur den egna förmågan kan förbättras.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och ge exempel på hur ett professionellt förhållningssätt påverkar samtal i arbetet och på arbetsplatsen.
  • med stöd i litteraturen, värdera samtalstekniker samt praktiskt agerande och relatera till olika situationer.
  • värdera olika förhållningssätt i professionella samtal (såsom vägledning, lösningsfokusering, coaching), val av metod samt praktiskt agerande relaterat till olika situationer.
  • värdera specifika typer av professionella samtal på arbetsplatsen (såsom svåra samtal, utvecklingssamtal), samt praktiskt agerande och relatera till olika situationer samt ge förslag på hur den personliga förmågan kan förbättras.
  • sammanfatta och motivera en personlig värdegrundad syn på hur professionella samtal bör genomföras i olika situationer, med stöd i litteraturen och utifrån kursens innehåll som helhet.