Marie Moström Åberg

Personlig presentation av Marie Moström Åberg

Fil dr
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag arbetar som lärare och forskare på Högskolan Dalarna. Främst arbetar jag inom Personal och arbetslivsprogrammet, ledarskapsutbildningar i vår samverkan med Kommuner i Dalarna inom LeDa samt KULA. Min forskning handlar om lärande i arbetslivet och ledarutveckling.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har arbetat på Högskolan Dalarna sedan 2004, dels som anställd inom pedagogikämnet samt sedan 2012 inom Arbetsvetenskap. Jag har en magisterexamen från Högskolan Dalarna i Pedagogik med arbetslivsinriktning, motsvarande PA-programmet. Under 2009-2012, och 2019-2021 var jag doktorand vid Mälardalens Högskola och disputerade i okt 2021 med en avhandling om transformativt lärande, ledarutveckling och praktisk kunskapssyn.

Undervisning

Jag undervisar i ämnen som individuellt och kollektiv lärande, ledarskap, kommunikation, förändringsarbete, projektledning, processer, möten, attraktivt arbete mm. Främst på Personal och arbetslivsprogrammet, men även i KULA-kurser (KompetensUtveckling och Lärande i Arbetslivet). Jag arbetar även med uppdragsutbildning, t ex ledarskapsutbildningar.

Forskning

Just nu arbetar jag i ett forskningsprojekt tillsammans med CeTLeR om utbildningens roll inom besöksnäringen. Ett annat pågående forskningsprojekt är att undersöka hur kommuner arbetar med ledarskapsutveckling.

Tidigare har jag arbetet följande projekt:

-          Attraktivt Arbete 2006-2008 (EU-projekt)

-          Attraktiv konkurrenskraft 2008-2012 (EU-projekt)

-          Regisserad kompetensutveckling (Vinova) 2008-2011

-          Ungas introduktion i arbetslivet (AFA försäkring) 2012 – 2014

Publikationer