Kurs AB1006

Professionell kommunikation - med och i grupper

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen behandlar olika aspekter på professionell kommunikation: Individer i grupper (dialog och individens påverkan), i grupp (mötesteknik och konflikter), med en grupp (dialogledning, roller och kreativitet med grupper), i organisationer (presentationsteknik, information och retorik) och med stora grupper (retorik och värderingar).

Extra information:

Denna kurs är en KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Se mer på https://www.du.se/sv/Utbildning/uppdragsutbildning/kula---kompetensutveckling-och-larande-for-arbetslivet/ Uppgifterna om campusträffar är preliminära, det kan bli enbart nätbaserade träffar, beroende på hur restriktionerna för att motverka pandemin förändras.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39YD
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig