Kurs AB1012

Arbetsrätt - tillämpning i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller tillämpningen av arbetsrätt i praktiken.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Tillämpa arbetsrättsliga lagar och regler i praktiken
  • Kritiskt granska arbetsrättsliga policydokument och jämställdhetsplaner
  • Hantera frågor rörande personlig integritet och etik i arbetslivet

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

  • Arbetsmarknadens parter och deras roller
  • Lagar, kollektivavtal och praxis som styr den svenska arbetsrätten

Den studerande ska kunna diskutera och reflektera kring:

  • Skillnader mellan nordisk och övrig europeisk arbetsrätt